FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2018

Är det fem år kvar till flera av de viktigaste delarna av åldrandet behandlas i kliniska studier? Det säger i alla fall ett par av de mest profilerade förespråkarna av SENS, den teori som går ut på att behandla sju redan kända delar av åldrandet så att vi ska kunna leva betydligt längre och friskare liv. 

Aubrey de Grey var mannen som tog fram SENS-teorin om åldrandet. Reason driver bloggen Fight Aging och driver en startup som försöker hitta behandlingar mot åldrandet. Båda är relativt optimistiska och tror att vi kommer se spännande upptäckter inom några år. 

Läs hela inlägget »

Vanligtvis brukar den här bloggen handla om nyheter, men den här gången handlar det om en diskussion. Den bästa beskrivningen av hur åldrandet kan behandlas är SENS Research Foundations lista på sju olika nödvändiga åtgärder. Men många forskare räknar även DNA-skador som en viktig del av åldrandet, och denna ingår inte i listan.

Det är därför intressant att se att det startar en diskussion om DNA-skador, om SENS behöver revideras och vad som ska göras. Dessutom i ett Reddit-forum för de som engagerar sig i åldrandefrågor. 


Hur viktiga DNA-skador är kommer säkert slås fast men än så länge är juryn ute!

Läs hela inlägget »

En mindre studie på människor visar nu att stamcellsinjektioner kan fungera mot ålderrelaterad skröplighet. Skröplighet kanske kan tyckas vara "normalt" men är i själva verket ett mycket farligt tillstånd som ofta leder till fall och stillasittande, som ofta leder till en hastig utförsbacke mot död. Därför vore en behandling något mycket positivt.

Sannolikt fungerar stamcellerna genom att de minskar inflammationen i kroppen. Stamcellerna skickar sannolikt signaler till omkringliggande vävnad som gör att den fungerar på ett yngre vis. Effekten borde sitta i under en relativt kort period. 

Läs hela inlägget »

Ända sedan 1990-talet har det varit en etablerad sanning att Jeanne Calment innehar rekordet i fråga om livslängd med sina 122 år. Men nyligen ifrågasattes det om den kvinna som dog 1997 verkligen var Jeanne Calment - eller hennes dotter! 

En researcher i Ryssland har nämligen gjort en djupdykning som visar på en del märkliga omständigheter. Jeanne Calments dotter Yvonne ska ha dött ung, redan 1934. Det visar sig dock att det kan ha funnits goda skäl för familjen att låtsas att var Yvonne, i stället för Jeanne, som dog. Inte minst en dålig ekonomi i kombination med hög arvsskatt. De kan mycket väl ha ställts inför valet mellan att bli av med gården - eller bluffa. 

Oavsett vad vi tror om konspirationsteorin så är det intressant att konstatera att om Jeanne Calment togs bort från listan över de som levt längst så skulle rekordet sjunka med tre år, från 122 till 119 år. Det skulle i stället vara Sarah Knauss som innehade rekordet. 

Läs hela inlägget »

Det kan tyckas självklart vad åldrandet betyder men för att kunna se om en behandling har effekt måste vi veta exakt. Därför är det viktigt att definiera vad åldrandet innebär. Precis det har Methuselah Foundation försökt göra. I ett långt dokument har de gått igenom existerande forskning och på punkt efter punkt visat exakt hur vi kan mäta kroppens förändringar. 

Det är verkligen en lång och tankeväckande rad av försämringar av allt från hörseln till lungkapacitet och njurfunktion. Det kan dock vara en tröst att tänka att många av dessa ålderstecken sannolikt har liknande orsak, vilket gör att flera av dem kan påverkas samtidigt.
 

Läs hela inlägget »

Forskare visar i en ny undersökning hur de kunde få senescenta celler att sprida sina skadliga effekter till omkringliggande celler. Detta gjorde de genom att sätta in senescenta celler på olika platser i möss och senare undersöka hur celler i närheten påverkades. Bland annat visade de sig att muskelfibrerna i omkringliggande celler förtunnades, vilket är ett kännetecken för sarcopenia, åldersrelaterad muskelsvaghet.

Forskarna säger att markörer för senescenta effekter ökar normalt med åldern men att omkringliggande cellers ålder i fråga om dessa markörer efter behandlingen verkade vara 32 månader i stället för deras faktiska ålder, som var 8 månader. 

Detta är ytterligare stöd för att det borde vara verkningsfullt att hjälpa kroppen rensa ut senescenta celler. Något som det idag pågår mycket forskning kring.

Läs hela inlägget »

Gurkmeja och fisetin är två ämnen som också är livsmedel. Fisetin finns bland annat i jordgubbar. Salk Institute berättar nu att gurkmeja och fisetin inte bara fungerar mot åldrande, utan även kan förebygga Alzheimers sjukdom.

De håller nu på att förbereda sig för de första studier på människor med två läkemedelskandidater som baserar sig på ämnena. Det finns också stor möjlighet att de saktar ner åldrandeprocesserna på flera sätt. Salk nämner bland annat att de kan skydda njurfunktioner och muskler. 

Båda ämnena finns redan tillgängliga som kosttillskott men det kan nog vara en bra idé att invänta fler forskningsresultat innan man sätter igång att äta stora mängder av dessa ämnen. 

 

Läs hela inlägget »

En utmaning med senolytiska behandlingar, som är en av de mer lovande mot åldrandet, är att de kan döda en del friska celler. Vilket är ett problem i fråga om de celler som inte förnyas i kroppen, exempelvis neuroner och hjärtceller. Nu är spanska forskare på god väg att ta fram ett sätt att rikta behandlingarna så att de bara påverkar celler som verkligen är senescenta, alltså är i ett vilostadie som de inte kommer tillbaka till. Detta kan också ge en bra behandling för cancerpatienter som efter behandling ofta har en mängd senescenta celler i kroppen.

Läs hela inlägget »

Det har länge diskuterats vad det är som gör att vissa djur lever längre än andra. Kroppstorlek verkar ha en viss betydelse, liksom metabolism. Ett långsamt stort djur lever alltså längre. Nu har dock hittat ett mått som förklarar 75 % av skillnaden i livslängd, nämligen mängden neuroner. 

Vad beror det då på? Det vet nog ingen idag egentligen, men forskarna spekulerar i att det tar längre tid för individer med många neuroner att utvecklas till vuxna. Vilket ju exempelvis är fallet för människor i jämförelse med andra apor. 

Det visar sig också stämma inte bara inom vissa grupper av djur utan även mellan exempelvis däggdjur och fåglar. 

Läs hela inlägget »

Här om dagen publicerades en artikel i Circulation Research där man reder ut hur forskning inom de så kallade hallmarks of aging, som alltså handlar om olika aspekter av åldrandet, har fungerat i möss. Sedan försöker forskarna även ta reda på hur forskningen borde fortsätta på området. Det handlar om en rätt teknisk artikel, men det är ändå intressant hur systematisk forskningen har blivit på området. 

Läs hela inlägget »

I några år nu har det varit känt att Metformin, ett läkemedel mot diabetes typ 2, sannolikt gör att människor lever några år längre. Det är inte någon radikal förändring, men en viss förlängning av medellivslängden. Här är en artikel som beskriver hur metformin fungerar och hur det påverkar åldrandet

Läs hela inlägget »
De senaste decennierna har det gjorts stora framsteg mot hjärt- och kärlsjukdomar och vissa typer av cancer. Under de senaste åren har allt fler cancertyper blivit behandlingsbara. Men Alzheimers sjukdom finns det knappt något alls att göra åt. Nu presenteras för första gången en studie som faktiskt visar ganska goda resultat för patienter med Alzheimers

Det som är så positivt är att det rör sig om en stor fas 3-studie på människor. Behandlingen skulle alltså kunna användas kliniskt om bara några år, även om det är långt från säkert att det blir så. Positivt är också att det som mäts i studien är hur väl människor klarar sig i sin vardag och att det handlar om att behandla sjukdomen redan i ett tidigt stadie. Människor som får den här behandlingen kan alltså leva mer normalt under en längre tid.

Det ska dock sägas att det handlar om att symtomen på sjukdomen ökar 61 % mindre än placebo, men att sjukdomen ändå går framåt. Bara i en lägre takt. 

 
Läs hela inlägget »

Forskare vid Yale-NUS Collage visar nu hur en cocktail av flera läkemedel mot åldrande fungerar bättre än vad de gör var och en för sig. 

Forskarna använde flera kombinationer, bland annat rapamycin, för att få rundmaskar av typen C Elegans att leva längre. Den bästa kombinationen bestod av en rad ämnen. De fick maskarna att leva nästan dubbelt så länge som normalt.

Läs hela inlägget »

Hudförändringar kanske inte är den viktigaste delen av åldrandet, men kan kännas viktigt nog att behandla. Nu visar det sig att det med hjälp av radiovågor (!) går att behandla åldersfläckar, även kallade leverfläckar. Dessa bruna fläckar visar sig bestå av senescenta celler, och förstörs av en särskild teknik som används sedan åratal. Det finns begränsningar, men det verkar ändå fungera.

Läs hela inlägget »

Fisetin är ett ämne som finns i jordgubbar och andra bär. Forskare har nu kunnat visa att det är lika bra på att rensa ut senocenta celler ur kroppen som dasatinib, som anses vara riktmärket framför andra idag. Forskningen genomfördes såväl på möss som på mänskliga celler.

Fisetin går idag att köpa som kosttillskott men i forskningen har det använts i betydligt högre doser än vanligt. Visserligen bara över fem dagar, men jag rekommenderar ändå att vänta på fler resultat innan någon provar. Det är heller ingen större idé att äta jordgubbar (men gott!) eftersom det krävs cirka 44 kg jordgubbar för att få i sig samma mängd som i studien. 


Att rensa ut senocenta celler är något som kan motverka en rad följder av åldrandet, såsom hjärt- och kärlsjukdomar och artros. Senolytiska ämnen (alltså sådana som rensar ut dessa celler) är just nu ämnet för en stor mängd forskningspubliceringar. 

Läs hela inlägget »

Den förhärskande teorin om vad som orsakar cancer är att det har att göra med det ansamlas allt fler mutationer med åldern. Till sist uppstår så pass många mutationer någonstans att vi får cancer. Men en alternativ teori är att det i stället är så att vi får cancer hela tiden - men när vi är yngre klarar immunförsvaret av att rensa ut de celler som får farliga mutationer. Därför sprids aldrig cancern. 

Utifrån perspektivet åldrandeforskning betyder den senare teorin att cancer är intimt kopplat till åldrandet. Framför allt till att immunförsvaret försämras med åldern, i och med att thymus förtvinar och T-cellerna blir mindre effektiva. Bland annat. 

Dessutom finns det cancerforskare som idag menar att åldrandet inte har med cancer att göra, eftersom mutationerna är slumpmässiga (stokastiska) och cancer därför uppstår på grund av tid, inte på grund av åldrandet i sig. Kanske är detta en akademisk fråga men det gör hur som helst att fokuset inte hamnar på hur förebyggande arbete.

Om cancer däremot kan undvikas med ett välfungerande immunförsvar så blir exempelvis en återställd thymus en viktig faktor i kampen mot en av de farligaste sjukdomarna som drabbar människor. 

Läs hela inlägget »

Med åldern fungerar kroppens energiproduktion allt sämre i och med att mutationer av cellernas mitokondrier gör dem mindre effektiva. En väldigt häftig idé för att behandla detta är att flytta produktionen av de proteiner som behövs för energiproduktionen från mitokondrierna till cellkärnan. Detta låter som science fiction men forskningen har idag kommit så pass långt att SENS nu planerar att starta en musstudie. 

Som en händelse publicerades även här om dagen en genomgång av vad som är orsaken till mitokondriernas del av åldrandet

Läs hela inlägget »

Hos äldre är sårläkning ett problem som kan bli besvärande, till och med verkligt farligt. Ny genterapi från Salk Institute for Biological Studies är nu på god väg att föryngra cellerna runt sår så att de kan lösa problemet. 

Forskningen publicerades i Nature nyligen.

Läs hela inlägget »

Cellerna i kroppen klarar inte alltid av att få bort alla ämnen som produceras i dem. En typ av ämnen kallade AGE, Advanced Glycation End-Products, är av särskilt problematisk typ då de skapar inflammation i kroppen och därmed bidrar till en rad åldersrelaterade sjukdomar. Detta sker bland annat genom förändringar i den så kallade extracellulära matrixen, en struktur i kroppen som gör att vi håller ihop och som ger stadga i kroppen. När denna inte fungerar så syns det till exempel genom en allt mer hängig hud, och inne i kroppen påverkas bland annat elasticiteten i blodkärlen, en viktig orsak till hjärt- och kärlsjukdomar. 

Det finns dock flera osäkerheter om vad som är viktigt. Bland det som är okänt finns till exempel i vilken utsträckning det enbart är ett enda ämne, glucosepane, som är ansvarigt. En annan aspekt handlar om i vilken utsträckning de AGE vi får i oss via kosten påverkar oss. Här är några kommentarer kring AGE och åldrandet i samband med ny forskning från Buck Institute.

Läs hela inlägget »
Våra stamceller lagar vävnad, gör att vårt immunförsvar fungerar och är viktiga för blodproduktionen i kroppen. En rad stamcellsbehandlingar fungerar redan idag och fler är på väg. 

Här är en genomgång av stamcellernas koppling till åldrandet.
Läs hela inlägget »

Det pågår mycket forskning om så kallade senolytiska läkemedel nu, alltså sådana ämnen som rensar ur senescenta celler ur kroppen. En del håller just nu på att testas på människor. Vägen är dock lång till ett godkänt läkemedel (även om det finns ett par kandidater som redan är godkända för andra sjukdomar än de åldersrelaterade). Vad sägs om ett naturläkemedel i stället?

Ett sådant kanske går att få fram genom extrakt från långpeppar, en art som är nära besläktad med peppar och som ätits av människor i årtusenden. Det pågår studier och en del av dem verkar visa goda resultat. Bland annat visar möss minskad kognitiv nedgång med ökad ålder. Men som det här blogginlägget säger, så är inte resultaten ännu så pass övertygande att det är dags att börja köpa hem preparatet. Vägen dit borde dock inte vara så lång.

Läs hela inlägget »

Forskare vid University of Texas gav möss med Alzheimersliknande symtom en senolytisk behandling som rensade ut deras senescenta celler. Detta hejdade sjukdomen, något de nu också vill prova på människor.

Mössen var relativt gamla och hade utvecklat en sjukdom som liknar Alzheimers. De hade proteinansamlingar (så kallade tau) som liknar de som finns hos människor med Alzheimers och flera andra hjärnsjukdomar. Efter tre månaders behandling med senolytiska läkemedlen Dasatinib och Quercetin hade sjukdomen stoppats. Aging Cell har publicerat studien.

Eftersom dessa båda läkemedel är godkända för andra användningsområden på människor så är steget till kliniska studier kort, vilket så klart är spännande.

Läs hela inlägget »

För första gången har forskare lyckats transplantera i huvudsak konstgjorda organ hos grisar, ett djur som är relativt likt människan. Organen var egentligen lungor från döda grisar och där cellerna tagits bort så att bara strukturen fanns kvar. Därefter har lungorna fått framodlade celler från en annan gris, som sedan lungan opererats in i. Den verkar fungera. 

Samma teknik borde fungera hos människor och har flera fördelar. Främst ökar det mängden tillgängliga organ för transplantation och det gör också att den som får organet inte behöver riskera att det stöts bort av det egna immunförsvaret. Det senare innebär också att det inte krävs immunnedsättande mediciner på samma sätt som vid en vanlig transplantation. 

Det skulle eventuellt även kunna vara möjligt att odla fram lungor eller andra organ hos grisar och sedan använda dessa hos människor. Mycket återstår att göra innan en sådan utveckling blir möjlig, men forskningen är hur som helst ännu ett steg mot det som ibland kallas reservdelsmänniskan. 

Läs hela inlägget »

Ett av de många företag som nu utvecklar så kallad senolytisk behandling (senolytics) är Oisin Technologies. Dessa har nu visat upp preliminära resultat från sin musstudie - och resultaten är mycket imponerande. 

Data visas från möss som är ungefär 2,5 år gamla, vilket är en hög ålder för möss. Detta syns också på att 60 procent av de möss som fått placebobehandling hunnit dö. Av de som fått den bästa av Oisins behandlingar lever idag nära 90 procent. En stor skillnad i medellivslängd är alltså att vänta från studien.

Företaget använder en metod som slår ut senesenta celler, det vill säga celler som hamnat i en inflammationsskapande stadie. Behandlingen är en form av genterapi, vilket också kan vara ett av skälen till att den är så pass effektiv. 

 

Läs hela inlägget »

Institutet LEAF har på sin blogg intervjuat Peter de Keizer, en av de främsta forskarna i fråga om utveckla behandlingar som rensar ut celler i senescence. Detta är förstås en av de mest lovande sätten att motverka åldrandet, och intervjun belyser möjligheterna och vad som är den mest lovande vägen framåt på området. 

Läs hela inlägget »

En av de mest uppenbara försämringar vid ökad ålder hittar vi hos immunförsvaret. Det blir allt mer dysfunktionellt, av flera orsaker. Samtidigt har tidigare forskning visat att det går att motverka detta. Bland annat har det sedan tidigare godkända läkemedlet Rapamycin visat sig ha en positiv effekt. 

Nu presenteras dock forskning som är ännu mer positiv. Forskare testade två nya preparat på 264 försökspersoner som var 65+ för att se hur deras åldrade immunförsvar påverkades. Det visade sig att antalet infektioner (t.ex. förkylningar och influensa) halverades och de svarade bättre på ett influensavaccin som gavs. Intressant är också att behandlingen gavs under enbart sex veckor men trots detta gav ett så pass skydd under året som följde. 

Forskningen visar sig också fungera på samma del av cellen som Rapamycin, vilket alltså var det läkemedel tidigare gett bäst effekt. 

Ett bättre immunförsvar leder inte bara till bättre skydd mot infektioner utan immunförsvaret är också en viktig del av kroppens försvar mot cancer. Förhoppningsvis kan ett nytt läkemedel som föryngrar immunförsvaret därför ha en positiv effekt på flera åldersrelaterade sjukdomar. 

Artikeln publicerades i Science Translational Medicine.

Läs hela inlägget »

Läkemedelstypen senolytics visar fortsatt på mycket goda resultat. Nature publicerar nu en studie där forskare kunde visa att möss åldrades när de planterade in celler som var åldrade och hamnat i senescence-stadiet. När de sedan använde senolytics återfick de sin tidigare funktion. Detta ledde till att mössen levde i genomsnitt 36 procent längre.

Studien kan knappast sägas visa några överraskande resultat, men stärker ytterligare tesen att det kan vara fördelaktigt att rensa ut celler i senescencestadiet. En mängd startups har nu bildats som på olika sätt ska undersöka detta för att så småningom avgöra om det går att åstadkomma en behandling som fungerar även för människor.

Läs hela inlägget »

The hallmarks of aging har blivit en standardmodell för vad vilka aspekter av åldrandet som är de viktigaste. Men redan från början har modellen fått kritik, och många menar att den blandar ihop effekter av åldrandet, såsom förkortade telomerer, med centrala mekanismer, som sämre fungerande och mindre antal stamceller. 

Men allt fler artiklar verkar relatera till The hallmarks of aging ändå. Här är exempelvis en artikel som menar att CircRNA, en form av RNA med okänd funktion, sannolikt är involverat i hjärnans åldrande och att det därmed kan vara en ny aspekt av åldrandet som bör inkluderas i The hallmarks of aging. 

Läs hela inlägget »

Immunförsvaret har allt oftare pekats ut som en viktig del av åldrandet. Ny forskning visar nu också att immunförsvarets makrofager finns i två typer, varav M2-typen verkar öka kraftigt i samband med ökad ålder. Särskilt visar det sig att M2-makrofager orsakar inflammation, något som i sin tur bidrar till hjärt- och kärlsjukdomar och andra åldersrelaterade sjukdomar. Samtidigt är det också så att M1-makrofager kan användas för att bekämpa cancer och därför också har sina fördelar. 

Över huvud taget är det så att immunförsvaret är en av de delar av kroppen som försämras mest vid ökad ålder, något som behöver åtgärdas om vi ska leva längre än idag. 

Läs hela inlägget »

De senaste åren har mycket forskning om åldrandet handlat om senolytics, de ämnen som kan rensa bort överåriga celler som hamnat i senescence. Senescence är det stadie där cellen inte längre är verksamt utan i stället stannar av och påverkar kroppen negativt, bland annat genom att orsaka inflammation. Nu talar dock en del forskare om att det i stället för senolytics kan vara bättre att låta immunförsvaret göra jobbet. Detta eftersom ett normalt fungerande immunförsvar ändå tar bort celler i senescence. 

Att immunförsvaret blir sämre med åldern är välkänt. Kanske är det faktum att den åldrade kroppen har celler i senescence kopplat till detta. Forskaren Andrei Gudkov menar detta i en intervju publicerad hos LEAF

Läs hela inlägget »

UNITY Biotechnology är ett av de mest spännande företagen att följa just nu för de som är intresserad om forskning om åldrandet. I dagarna berättade de att de nu påbörjat sin första fas 1-studie mot celler i senescence

Studien ska behandla patienter som har problem med artros i knäna. Liknande behandlingar kan dock användas för en rad andra åldersrelaterade sjukdomar, och celler i senescence kan sägas vara en del av själva åldrandet. Detta gör att studien och dess resultat är intressant även för forskningen om åldrandet i stort. 

Läs hela inlägget »

Michael Fossel är känd för att under relativt lång tid propagerat för att använda genterapi för att förlänga telomererna, kromosomändarna i cellerna. På detta sätt kan de gener som uttrycks förändras, alltså epigenetik. På så sätt kan människan föryngras genom genterapi. Fossel har bildat ett företag som siktar på att starta fas 1-studier på människor nästa år. LEAF har intervjuat honom och fått höra ett väldigt optimistiskt budskap om att människor kan få en genomgripande föryngring med hjälp av en relativt enkel behandling. 

Läs hela inlägget »

När genen CD36 uttrycks i cellerna åldras de och hamnar i så kallad senescence. Detta innebär att de inte längre är funktionella och i stället sprider en mängd ämnen som skapar inflammation och annan skada i kroppen, något som kallas SASP. Detta rapporteras i en ny studie i tidskriften Molecular Omics.

Forskarna från University of Buffalo kunde genom att få genen att vara aktiv i cellodlingar få andra celler runt omkring att hamna i senescence, den vilofas som kännetecknar åldrade celler. När cellen uttrycks producerar den ett protein som heter likadant som genen, CD36. Dess funktion är än så länge oklar men på något sätt verkar den alltså vara förknippad med åldrandet. 

Läs hela inlägget »

Forskare vid University of Würzburg upptäckte att inflammerade nervändar hos äldre hade en stor mängd makrofager, en slags immunförsvarsceller. De satte in ett medel som tog bort makrofagerna och detta ledde till att den åldersrelaterade muskelsvagheten minskade

Att problemet med sarcopenia finns hos nervändar är en av teorierna, medan andra lägger fokus på cellernas mitokondrier. Än så länge verkar det inte självklart vilken av teorierna som stämmer bäst, och sannolikt är båda delvis riktiga. 

Läs hela inlägget »

En ny översiktlig bild av hur det går med att ta fram behandlingar mot de olika delarna av åldrandet har tagits fram av LEAF. De kallar den för "The rejuvenation roadmap" och den bygger på en lista över de delar av åldrandet som man tycker behöver behandlas. 

En del glapp finns det säkert fortfarande men det är ändå slående att det faktiskt skett många framsteg, särskilt de allra senaste åren.

Läs hela inlägget »

Bloggaren Reason (ja, han heter så!) har föreställt sig hur åldrandet behandlas någon gång runt 2050, när han själv är ca 85 år gammal och dagens spännande forskningsuppslag utvecklats till etablerade behandlingar.

Det är en mycket positiv bild, men kanske ändå inte helt orealistisk. En gång i tiden hade det varit svårt att föreställa sig att infektionssjukdomar inte längre skulle vara ett stort hot. För bara ett par decennier sedan var såväl astma som barnleukemi genuint farliga sjukdomar men idag är de sällan dödliga. Behandlingen av allt från högt blodtryck till en rad cancersjukdomar har blivit mycket bättre.

I en relativt snar framtid kommer vi nästan säkert få effektiva behandlingar mot fler cancerformer, och likaså kommer de första verksamma behandlingarna mot Alzheimers och de plack och förkalkningar som utlöser många hjärt- och kärlsjukdomar.

Redan idag börjar det bli dags att prata mer om att behandla det som blir nästa generations folksjukdomar, så som åldersnedsatt immunförsvar, allmän skörhet och muskelsvaghet. Det är åldrandets sjukdomar som är nästa medicinska frontlinje och nog är det rätt sannolikt att det redan före 2050 kommer bli spännande där på allvar.

Läs hela inlägget »
Alla får svagare muskler när de åldras, och absolut värst är det förstås för dem som inte tränar dem. Muskelsvaghet, också kallat sarcopenia, är även en av de åldersförändringar som nog under en relativt nära framtid kommer börja behandlas. Inte minst eftersom de bidrar till stillasittande och fallolyckor, vilka i sin tur är vanliga orsaker till att åldersförfallet sätter ytterligare fart i 80-90-årsåldern. 

Orsakerna till sarcopenia är omdiskuterade och fokuserar framför allt kring cellernas mitokondrier, och inte minst stamceller. Det finns dock fler möjliga orsaker och de diskuteras i den här artikeln om sarcopenia.
Läs hela inlägget »

Autofagi (även kallat programmerad celldöd) är en process i cellerna där en icke fungerande cell självdör och dess beståndsdelar återvinns. Detta sker dock inte alltid som det ska och när processen inte fungerar ställer det till problem i kroppen. Allt från cancer till Alzheimers och flera andra åldersrelaterade sjukdomar har kopplingar till autofagi.

Nu har forskare vid UT Southwestern Medical Center introducerat en gen i möss som leder till att deras autofagi ökar under hela livet. Intressant är dels att detta ledde till ökad livslängd, vilket är förväntat, men också att livstidsökningen var så pass liten som 10 procent. Det finns en rad andra saker man kan hitta på med möss som ger betydligt bättre effekt. Artikeln har publicerats i Nature

Det kan säkert diskuteras vad effekten berodde på och kanske kan effekten förbättras om den kombineras med andra insatser eller genomförs på bättre sätt. 

Läs hela inlägget »

Det finns många aspekter av åldrandet som skulle kunna åtgärdas. Forskare vid University of Virginia School of Medicine har hittat en ny mekanism som kanske kan behandlas. Det handlar om att cellkärnans membran förlorar ämnet lamin, vilket gör att membranet förlorar sin form och fel gener riskerar att uttryckas i cellen. 

Forskarna menar att detta borde kunna åtgärdas med hjälp av virusvektorer som levererar nytt lamin till cellerna. Än så länge är det dock oklart på vilket sätt som ämnet orsakar problem, men mer forskning kommer säkert.

Läs hela inlägget »

På senare år har det talats mycket om NAD+ ett ämne som finns i cellerna och är viktiga för dess metaboliska funktion. Det fungerar sämre när vi blir äldre, vilket bland annat visar sig kunna orsaka Alzheimers och diabetes typ 2.

NAD+ säljs nu också som kosttillskott, vilket gör det än mer relevant att gå igenom hur väl det faktiskt fungerar. Här är därför en artikel om hur NAD+ påverkar åldrandet.

Läs hela inlägget »

En klinisk fas II-studie har kartlagt hur mesenchymala stamceller kan motverka den skröplighet som drabbar många äldre. Studien ledde enligt forskarna till kraftfulla resultat.

Metoden ledde till bättre resultat både i fråga om fysisk prestation och minskad inflammation.

Denna så kallade frailty mäts med ett index och innebär bland annat att klara av vardagsaktiviteter och -rörelser. Den största riskfaktorn för att drabbas av detta är inaktivitet, men med ökad ålder är frailty till sist nästan ofrånkomligt.

Läs hela inlägget »

Forskare vid Brown University hittade en ny metod att öka autofagi i cellerna, vilket ledde till ökad livslängd hos rundmasken C elegans. Metoden kan utvecklas för mer avancerade djur, menar forskarna i sin artikel i Cell Reports. 

Autofagi är en cellprocess som innebär att proteiner och organeller återvinns. Något som fungerar sämre med åldern och som ofta har pekats ut som en orsak till såväl åldrandet i sig som en rad åldersrelaterade sjukdomar. Forskarna säger själva att metoden kan komma att användas för behandling av Alzheimers och ALS. 

Metoden som användes går ut på att manipulera en transkriptionsfaktor, det vill säga ett ämne som slår på och av genuttryck i cellen, så att den uttrycker autofagiprocessen starkare. Forskarna använde ett existerande ämne som håller på att prövas mot cancer, vilket gör att det är känt att ämnet är tolererat hos människor. Denna typ av ämnen kallas SINE och forskarna visade att det fungerade för att stimulera autofagi även i mänskliga celler.  

Läs hela inlägget »

Cell Metabolism har nyligen publicerat en artikel som har sitt ursprung i svensk forskning av bland annat Martin Orr vid Stockholms universitet. Artikeln handlar om hur cellernas mitokondrier får allt svårare att kommunicera med andra organeller i cellen med ökad ålder, och att detta leder till att den inte kan styra proteinproduktionen lika väl. 

Det handlar om grundforskning, ännu en pusselbit i hur åldrandet fungerar som lagts på plats. Därmed är även användningsområdet för forskningen inte helt enkel att se men det är hur som helst kul att se att svenska forskare publicerar åldersrelaterad forskning i stora vetenskapliga tidskrifter! 

Läs hela inlägget »

Åldrandets sjukdomar är främst hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, Alzheimer - så brukar det beskrivas. Men flera av dessa sjukdomar hänger på ett eller annat sätt ihop med virus och bakterier. Inte så att mikrobrerna är den enda eller ens den största orsaken, men en av dem åtminstone.

Vi vet att immunförsvaret spelar stor roll för livslängden och att det förtvinar med åldern. Möss som fått leva i en steril miljö lever 20-50 procent längre. Många av de riktigt gamla (över 100 år) dör av lunginflammation och andra infektioner. 

Här är en artikel från Frontiers in Genetics där en forskare går igenom sambanden och propagerar för att vi måste tala om mikroberna när vi talar om åldrandet

Läs hela inlägget »
Hur kan jag påverka mitt eget åldrande? Idag finns det inga behandlingar som bevisligen ger en längre livslängd. Det finns visserligen läkemedel (t ex metformin) som verkar ha en marginell effekt, men den absolut största påverkan som det idag går att få på åldrandet är att leva hälsosamt. Frågan är då hur många år som det går att addera till sitt liv?

Gissningsvis rör det sig om runt tio år. Det handlar då om att inte röka (i särklass viktigast!), röra på sig regelbundet, inte bli överviktig och att dricka måttligt med alkohol. Att äta nyttigt är också fördelaktigt, men exakt vad "nyttigt" innebär är inte helt enkelt att reda ut. 

Det finns också en lång rad av hälsoråd som har liten eller ingen betydelse alls. Vitaminer och andra kosttillskott exempelvis. Miljögifter och partiklar i luften verkar inte heller vara en stor sak. 

I den här nya studien sägs det att förväntad livslängd vid 50 års ålder kan ökas med 12-14 år. Det låter ganska optimistiskt, men någonstans i de trakterna hamnar de flesta studierna. 
Läs hela inlägget »

George Church, en av de mest kända åldrandeforskarna, satsar nu på en behandling av hundar. Den Harvardbaserade forskaren menar att detta är ett praktiskt sätt att snabbare få fram en behandling mot åldrande som sedan kan användas även för människor.

Det nya startupföretaget, Rejuvenate Bio, satsar på att använda genterapi med CRISPR för att göra vissa raser av hundar mer långlivade. Hundar lever som bekant bara något tiotal år, vilket gör att det går att få relativt snabba data om hur behandlingen fungerar. Dessutom i en art som är relativt lik människan. En väsentlig fördel med test på hundar är också att det går att få fram en produkt som någon vill betala för - hundägarna. 

Läs hela inlägget »

Sedan tidigare vet vi flera sätt som ett allt sämre fungerande immunförsvar är inblandat i åldrandet. En del handlar förstås om motståndskraften mot infektionssjukdomar, som ju försämras. Men dessutom blir kroppen sämre på att bekämpa cancer. Nu har även forskare sett att immunceller angriper nervceller hos äldre människor. De kunde dessutom hejda angreppen, i alla fall på möss. Förhoppningsvis är detta något som kan leda till behandlingar som förbättrar rörlighet och styrka hos äldre. 

Läs hela inlägget »

Hjärt- och kärlsjukdomar orsakas ofta av de plack som byggs upp i kärlens väggar med ålder. Idag frågar sig allt fler om det skulle gå att förebygga att placken byggs upp, till och med vaccinera mot dem. I en ny studie har forskare vid La Jolla Institute for Allergy and Immunologoy tagit ett steg närmare. 

Vad forskarna gjort är att se till att kroppens immunförsvar minskar mängden inflammation, vilket sedan gör att det bildas mindre plack. De gör detta genom att aktivera en viss typ av immunceller, T-celler, så att de reagerar på en del av LDL-kolesterolmolekylen. Denna molekyl är en del av det "dåliga" kolesterolet, som är förknippat med bildandet av plack. 

Förhoppningsvis fungerar metoden lika bra när man går vidare till att prova på människor som den redan gjort på mänskligt blod och i möss.

Läs hela inlägget »
Forskningen om åldrandet har länge lidit av en brist på investeringar. Mycket av forskningen är grundforskning som befinner sig långt från något som går att marknadsföra och tjäna pengar på, helt enkelt. Men nu börjar det synas tecken på att det håller på att ändras och ett av de tydligaste exempelen är UNITY Biotechnology, som nu är på väg mot en börsintroduktion. 

UNITY håller på att ta fram läkemedel mot bland annat arteroskleros, men det intressanta är att mekanismen är att ta bort celler i senescence. Något som är intimt förknippat med åldrandet. UNITY är också ett företag som har sitt ursprung och fokus i åldrandeforskningen. 
Läs hela inlägget »

Inflammation är en process som startar i kroppen när den angrips av exempelvis bakterier. För det mesta är inflammation bra och hjälper oss att besegra infektionen. Men med ökad ålder blir vår kropp allt mer inflammerad. Något som driver på en rad av de vanligaste åldersrelaterade sjukdomar, som arteroskleros och cancer. Här är en bra artikel om orsaker och verkan kring inflammation och åldrande.

Läs hela inlägget »