FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2018 > 01

Googleägda åldrandeföretaget Calico har för ovanlighetens skull gjort väsen av sig. Genom en metaanalys av tidigare forskning om nakenråttor har de kommit fram till att dessa djur faktiskt inte verkar åldras alls. Vilket de i så fall sannolikt är ensamma om bland däggdjuren. 

Nakenråttor är redan sedan tidigare omtalade som ovanligt långlivade, till exempel i jämförelse med sina närmaste släktingar. Nu menar alltså Calico att de 30 år i maximal livslängd som man tidigare talat om i fråga om arten bör justeras uppåt. Orsakerna till att de dör verkar helt enkelt inte ha att göra med ålder, de dör inte i större utsträckning för att de blir äldre. 

Det har även gjorts en del forsking om vad deras långa livslängd kan bero på. De sägs bland annat vara bättre på att laga sitt DNAoch får inte cancer.

Läs hela inlägget »

De senaste åren har det startat en debatt om huruvida åldrandet är en sjukdom. Motståndarna till detta tycker vanligtvis att åldrandet är en naturlig del av livet, som vi därför inte ska försöka påverka. Eller så menar man att människor inte dör av åldrande utan av andra sjukdomar.

Medan fördelen med att kalla åldrande för en sjukdom är att detta skulle möjliggöra mer finansiering av forskning och så småningom behandling av åldrandet. Att den är naturligt förekommande har ju dessutom knappast hindrat oss från att försöka stoppa varken cancer eller någon annan sjukdom. Och nog dör vi av åldrande alltid, eller åtminstone ökar åldrandet radikalt risken att drabbas av någon av de många "åldersrelaterade" sjukdomarna. Det vill säga nästan varenda verkligt farlig sjukdom (förutom en del psykiatriska diagnoser). 

I den här artikeln menar författaren att vi i stället kan kalla åldrandet för ett syndrom. Vilket innebär att det är en grupp symtom som hänger ihop med varandra och som orsakar en rad sjukdomar. För åldrande kanske inte någonsin kommer bli klassificerat som en sjukdom, eftersom det är ett så pass mångfacetterat fenomen, men däremot kan vi redan nu kalla det för ett syndrom. 

Tilläggas kan att trenden i många år varit att mer och mer av åldrandet bryts ut och kallas för sjukdomar. För några decennier sedan ansågs lite minnesproblem i hög ålder naturligt medan det idag kallas Alzheimers och är en av de sjukdomar det forskas allra mest om. Nästa åldersrelaterade symtom att definieras som sjukdom kan mycket väl vara sarcopenia, åldersrelaterad muskelsvaghet. Eller kanske åldersrelaterad nedsättning av immunförsvaret. 

 

Läs hela inlägget »

Amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har nu godkänt användningen av en ny metod för att massproducera stamceller. Metoden har utvecklats av Mayo Clinic. Detta gör det mycket enklare, snabbare och billigare att ta fram den mängd stamceller som behövs för att prova behandlingar på människor. 

Stamceller är starkt kopplat till åldrandet. Stamcellerna i kroppen försvinner i allt större utsträckning när vi åldras vilket leder till en rad olika sjukdomar.  

Läs hela inlägget »

Forskare vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center upptäckte att ämnet Bmp4 var uppreglerat i samband med en naturlig återbildning av thymus i möss. Denna åtbildning uppstår exempelvis efter strålbehandling vid cancer, men thymus återfår då inte sin fulla storlek och den tidigare cancerpatienten får därför ett sämre immunförsvar. Samma minskning av thymus sker också vid ökad ålder.

När forskarna injicerade endoteliala celler, sådana där Bmp4 bildas, i blodet eller direkt i thymus återbildades organet. Forskarna tror också det hade varit ännu mer verksamt om de bara injicerat Bmp4. 

Läs hela inlägget »

Det inleds snart prövningar på människor som ska ta reda på om ämnet J147 kan sakta ner Alzheimers sjukdom. Nu visar ny forskning från Salk Institute for Biological Studies att ämnet, som visat sig få möss att leva längre, fungerar genom att binda sig till proteiner i cellernas mitokondrier. Detta kan vara mekanismen bakom föryngringen, eftersom mitokondrierna är inblandade i åldrandeprocesserna. Forskningen publiceras i tidskriften Aging Cell. 

Forskarna är mycket positiva till effekterna, som mer generellt tycks göra hjärnan yngre. De menar att den kan fungera mot inte bara Alzheimers utan även mot bland annat Parkinsons sjukdom. 

Läs hela inlägget »

Det har i några år varit känt att det finns signaler som gör att celler åldras. Vi ser det till exempel i parabiosis, där yngre och äldre individers blod byts ut med varandra vilket gör att äldre personer ser en del positiva effekter som associeras med yngre. Vi vet också att det finns epigenetiska förändringar som hör ihop med åldrandet. Faktiskt är den epigenetiska profilen den hittills bäst fungerande metoden för att mäta ålder.  

Här är en artikel som handlar om kopplingen mellan omprogrammering av celler, och celler som hamnat i det vilostadie som kallas senescence. Detta handlar om de ämnen som skapar inducerade pluripotenta stamceller (iPS) och hur dessa även påverkar senescencestadiet. 

Läs hela inlägget »