FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2018 > 02

Återigen ser vi en rad seniora forskare uttala sig om att det behövs mer och bättre forskning för att hejda åldrandet. Denna gång i Nature. 

Det de mer specifikt vill satsa på är några konkreta punkter. Bland annat sådant som att komma överens om olika definitioner och hitta arbetssätt som är mer effektiva. Till exempel komma överens om hur definitionen för fraility (skörhet) ska se ut. Likaså definitionen av multisjukdom, som är en vanlig följd av åldrande. 

Syftet är att hitta indikationer som kan behandlas, definiera vad man ska påverka och hitta konkreta forskningsmetoder, som till exempel musmodeller.

Det sista är också det enda jag är skeptisk mot, alltså musmodellerna. I fråga om Alzheimers har forskare i åratal letat efter botemedel mot Alzheimers i möss som ändrats så att de har ett fel som verkar orsaka en motsvarighet till Alzheimers. När botemedlet som funkar i möss provas i människor visar det sig dock att det behandlar fel sak, eller åtminstone inte botar sjukdomen. Att till exempel satsa på en specifik DNA-reperation, ta sönder den i möss och sedan bota den, kan leda till att man hittar ett botemedel mot något som inte nödvändigtvis är den mest centrala mekanismen bakom åldrandet.

Läs hela inlägget »

De flesta dödsfallen idag beror på hjärt- och kärlsjukdomar. Men dessa har i en väldigt stor del av fallen sin grund i själva åldrandet. Vilket bland annat märks av att hjärtinfarkter och stroke är mycket ovanligt bland unga. 

Flera av de mest omtalade åldrandeprocesserna är också centrala i artärernas åldrande. Det handlar om inflammation, celler i senescence och om så kallade crosslinks i den extracellulära matrixen. Här är en artikel om detta och om några framsteg på området nyligen. 

Läs hela inlägget »
Dessvärre är detta inte alls en bild på vesiklarna men däremot en fin bild ändå! Dessvärre är detta inte alls en bild på vesiklarna men däremot en fin bild ändå!

De signaler som skickas runt i blodet har på senare tid fått mycket uppmärksamhet för att de påverkar åldrandet. En del av detta, som kanske borde få mer uppmärksamhet, är så kallade extracellulära vesiklar

Dessa är små partiklar som skickas ut av cellerna för att ge signal till andra delar av kroppen. De har på senare tid bland annat visat sig vara viktiga inom det som kallas SASP, de ämnen som skickas ut av celler som hamnat i vilostadiet senescence. SASP bidrar till såväl cancer som inflammation, men även andra delar av åldrandet drivs på. 

Läs hela inlägget »