FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2018 > 03

Inflammation är en process som startar i kroppen när den angrips av exempelvis bakterier. För det mesta är inflammation bra och hjälper oss att besegra infektionen. Men med ökad ålder blir vår kropp allt mer inflammerad. Något som driver på en rad av de vanligaste åldersrelaterade sjukdomar, som arteroskleros och cancer. Här är en bra artikel om orsaker och verkan kring inflammation och åldrande.

Läs hela inlägget »

En artikel i Cell av David Sinclair mfl från Harvard University säger att de hittat ett kosttillskott som föryngrar möss blodkärl. Mössen förbättrar sin förmåga att springa länge kraftigt med hjälp av ämnet. 

Orsaken till den förbättrade uthålligheten har sannolikt att göra att ämnet NMN gör att fler blodkärl bildas. Detta är dock också något som eventuellt skulle kunna öka cancerrisken, eftersom cancer behöver stimulera tillväxten av blodkärlen och det kan vara för att minska cancerförekomsten som kroppen minskar blodkärlen. 

Ämnet NMN ombildas i kroppen till NAD+, som sedan tidigare är känt att ha flera positiva effekter på åldrandet. Mer forskning behövs dock och hur som helst är det inte särskilt mycket som säger att effekten på varken medellivslängd eller maximal livslängd är så stor. 

Läs hela inlägget »

Mindre cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och flera andra åldersrelaterade sjukdomar. Det var resultatet av en studie som följde amerikaner som använde läkemedlet Metformin mot sin diabetes typ 2. De som deltog i studien var över 65 år. 

Studien var en observationsstudie, och liknar så sett tidigare studier som visat goda resultat med Metformin. I dagsläget är Metformin antagligen det mest effektiva godkända läkemedlet mot åldrandets sjukdomar. 

Läs hela inlägget »

De senaste veckorna har det dykt upp flera nya forskningsresultat om sarcopenia, åldersrelaterad muskelsvaghet. Problemet är bara att de baserar sig på helt olika teorier om vad som är orsaken till sarcopenia. Är det stamcellerna som fungerar sämre med åldern? Är det kopplingen mellan nerverna och muskler som fungerar sämre? Eller kanske förtvinar musklerna genom att de använts för lite? Svaret är nog lite av varje. Sarcopenia har många orsaker, och det finns därför också många möjliga behandlingar. 

Läs hela inlägget »

En intressant artikel publiceras inom kort i Science om att forskare sett stora proteinansamlingar i vilande neurala stamceller, och de misstänker att detta gjort stamcellerna mindre aktiva. Att rensa bort proteinen skulle kunna vara ett sätt att se till att inaktiva stamceller aktiveras, vilket kan motverka åldrande. 

Åldrandet kännetecknas bland annat av att stamceller slutar fungera. Det forskarna upptäckt är att det kan gå att återuppväcka en del av dem. Vissa stamceller får nämligen allt större proteinklumpar, vilket gör att de får svårare att vakna till liv. 

En mindre uppmärksammad aspekt av åldrandet är att lysosymerna, som är cellernas organell för att ta hand om restprodukter, fungerar allt sämre över åren. Det ansamlas också proteiner och att ta bort en del av dem skulle antagligen leda till att cellerna fungerar bättre. 

Läs hela inlägget »

En grupp långvariga träningscyklister mellan 55 och 79 år jämfördes med en grupp som inte tränat. En rad positiva effekter kunde ses, bland annat ett mycket bättre immunförsvar

Det gick inte se några ålderseffekter på muskelmassa och styrka. Inte heller ökade kroppsfett eller kolesterolhalt med åldern. Cyklisterna hade helt enkelt sluppit undan den skörhet som många förknippar med åldrandet. 

Läs hela inlägget »