FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2018 > 05

Autofagi (även kallat programmerad celldöd) är en process i cellerna där en icke fungerande cell självdör och dess beståndsdelar återvinns. Detta sker dock inte alltid som det ska och när processen inte fungerar ställer det till problem i kroppen. Allt från cancer till Alzheimers och flera andra åldersrelaterade sjukdomar har kopplingar till autofagi.

Nu har forskare vid UT Southwestern Medical Center introducerat en gen i möss som leder till att deras autofagi ökar under hela livet. Intressant är dels att detta ledde till ökad livslängd, vilket är förväntat, men också att livstidsökningen var så pass liten som 10 procent. Det finns en rad andra saker man kan hitta på med möss som ger betydligt bättre effekt. Artikeln har publicerats i Nature

Det kan säkert diskuteras vad effekten berodde på och kanske kan effekten förbättras om den kombineras med andra insatser eller genomförs på bättre sätt. 

Läs hela inlägget »

Det finns många aspekter av åldrandet som skulle kunna åtgärdas. Forskare vid University of Virginia School of Medicine har hittat en ny mekanism som kanske kan behandlas. Det handlar om att cellkärnans membran förlorar ämnet lamin, vilket gör att membranet förlorar sin form och fel gener riskerar att uttryckas i cellen. 

Forskarna menar att detta borde kunna åtgärdas med hjälp av virusvektorer som levererar nytt lamin till cellerna. Än så länge är det dock oklart på vilket sätt som ämnet orsakar problem, men mer forskning kommer säkert.

Läs hela inlägget »

På senare år har det talats mycket om NAD+ ett ämne som finns i cellerna och är viktiga för dess metaboliska funktion. Det fungerar sämre när vi blir äldre, vilket bland annat visar sig kunna orsaka Alzheimers och diabetes typ 2.

NAD+ säljs nu också som kosttillskott, vilket gör det än mer relevant att gå igenom hur väl det faktiskt fungerar. Här är därför en artikel om hur NAD+ påverkar åldrandet.

Läs hela inlägget »

En klinisk fas II-studie har kartlagt hur mesenchymala stamceller kan motverka den skröplighet som drabbar många äldre. Studien ledde enligt forskarna till kraftfulla resultat.

Metoden ledde till bättre resultat både i fråga om fysisk prestation och minskad inflammation.

Denna så kallade frailty mäts med ett index och innebär bland annat att klara av vardagsaktiviteter och -rörelser. Den största riskfaktorn för att drabbas av detta är inaktivitet, men med ökad ålder är frailty till sist nästan ofrånkomligt.

Läs hela inlägget »

Forskare vid Brown University hittade en ny metod att öka autofagi i cellerna, vilket ledde till ökad livslängd hos rundmasken C elegans. Metoden kan utvecklas för mer avancerade djur, menar forskarna i sin artikel i Cell Reports. 

Autofagi är en cellprocess som innebär att proteiner och organeller återvinns. Något som fungerar sämre med åldern och som ofta har pekats ut som en orsak till såväl åldrandet i sig som en rad åldersrelaterade sjukdomar. Forskarna säger själva att metoden kan komma att användas för behandling av Alzheimers och ALS. 

Metoden som användes går ut på att manipulera en transkriptionsfaktor, det vill säga ett ämne som slår på och av genuttryck i cellen, så att den uttrycker autofagiprocessen starkare. Forskarna använde ett existerande ämne som håller på att prövas mot cancer, vilket gör att det är känt att ämnet är tolererat hos människor. Denna typ av ämnen kallas SINE och forskarna visade att det fungerade för att stimulera autofagi även i mänskliga celler.  

Läs hela inlägget »

Cell Metabolism har nyligen publicerat en artikel som har sitt ursprung i svensk forskning av bland annat Martin Orr vid Stockholms universitet. Artikeln handlar om hur cellernas mitokondrier får allt svårare att kommunicera med andra organeller i cellen med ökad ålder, och att detta leder till att den inte kan styra proteinproduktionen lika väl. 

Det handlar om grundforskning, ännu en pusselbit i hur åldrandet fungerar som lagts på plats. Därmed är även användningsområdet för forskningen inte helt enkel att se men det är hur som helst kul att se att svenska forskare publicerar åldersrelaterad forskning i stora vetenskapliga tidskrifter! 

Läs hela inlägget »

Åldrandets sjukdomar är främst hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, Alzheimer - så brukar det beskrivas. Men flera av dessa sjukdomar hänger på ett eller annat sätt ihop med virus och bakterier. Inte så att mikrobrerna är den enda eller ens den största orsaken, men en av dem åtminstone.

Vi vet att immunförsvaret spelar stor roll för livslängden och att det förtvinar med åldern. Möss som fått leva i en steril miljö lever 20-50 procent längre. Många av de riktigt gamla (över 100 år) dör av lunginflammation och andra infektioner. 

Här är en artikel från Frontiers in Genetics där en forskare går igenom sambanden och propagerar för att vi måste tala om mikroberna när vi talar om åldrandet

Läs hela inlägget »
Hur kan jag påverka mitt eget åldrande? Idag finns det inga behandlingar som bevisligen ger en längre livslängd. Det finns visserligen läkemedel (t ex metformin) som verkar ha en marginell effekt, men den absolut största påverkan som det idag går att få på åldrandet är att leva hälsosamt. Frågan är då hur många år som det går att addera till sitt liv?

Gissningsvis rör det sig om runt tio år. Det handlar då om att inte röka (i särklass viktigast!), röra på sig regelbundet, inte bli överviktig och att dricka måttligt med alkohol. Att äta nyttigt är också fördelaktigt, men exakt vad "nyttigt" innebär är inte helt enkelt att reda ut. 

Det finns också en lång rad av hälsoråd som har liten eller ingen betydelse alls. Vitaminer och andra kosttillskott exempelvis. Miljögifter och partiklar i luften verkar inte heller vara en stor sak. 

I den här nya studien sägs det att förväntad livslängd vid 50 års ålder kan ökas med 12-14 år. Det låter ganska optimistiskt, men någonstans i de trakterna hamnar de flesta studierna. 
Läs hela inlägget »

George Church, en av de mest kända åldrandeforskarna, satsar nu på en behandling av hundar. Den Harvardbaserade forskaren menar att detta är ett praktiskt sätt att snabbare få fram en behandling mot åldrande som sedan kan användas även för människor.

Det nya startupföretaget, Rejuvenate Bio, satsar på att använda genterapi med CRISPR för att göra vissa raser av hundar mer långlivade. Hundar lever som bekant bara något tiotal år, vilket gör att det går att få relativt snabba data om hur behandlingen fungerar. Dessutom i en art som är relativt lik människan. En väsentlig fördel med test på hundar är också att det går att få fram en produkt som någon vill betala för - hundägarna. 

Läs hela inlägget »

Sedan tidigare vet vi flera sätt som ett allt sämre fungerande immunförsvar är inblandat i åldrandet. En del handlar förstås om motståndskraften mot infektionssjukdomar, som ju försämras. Men dessutom blir kroppen sämre på att bekämpa cancer. Nu har även forskare sett att immunceller angriper nervceller hos äldre människor. De kunde dessutom hejda angreppen, i alla fall på möss. Förhoppningsvis är detta något som kan leda till behandlingar som förbättrar rörlighet och styrka hos äldre. 

Läs hela inlägget »