FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2018 > 06

UNITY Biotechnology är ett av de mest spännande företagen att följa just nu för de som är intresserad om forskning om åldrandet. I dagarna berättade de att de nu påbörjat sin första fas 1-studie mot celler i senescence

Studien ska behandla patienter som har problem med artros i knäna. Liknande behandlingar kan dock användas för en rad andra åldersrelaterade sjukdomar, och celler i senescence kan sägas vara en del av själva åldrandet. Detta gör att studien och dess resultat är intressant även för forskningen om åldrandet i stort. 

Läs hela inlägget »

Michael Fossel är känd för att under relativt lång tid propagerat för att använda genterapi för att förlänga telomererna, kromosomändarna i cellerna. På detta sätt kan de gener som uttrycks förändras, alltså epigenetik. På så sätt kan människan föryngras genom genterapi. Fossel har bildat ett företag som siktar på att starta fas 1-studier på människor nästa år. LEAF har intervjuat honom och fått höra ett väldigt optimistiskt budskap om att människor kan få en genomgripande föryngring med hjälp av en relativt enkel behandling. 

Läs hela inlägget »

När genen CD36 uttrycks i cellerna åldras de och hamnar i så kallad senescence. Detta innebär att de inte längre är funktionella och i stället sprider en mängd ämnen som skapar inflammation och annan skada i kroppen, något som kallas SASP. Detta rapporteras i en ny studie i tidskriften Molecular Omics.

Forskarna från University of Buffalo kunde genom att få genen att vara aktiv i cellodlingar få andra celler runt omkring att hamna i senescence, den vilofas som kännetecknar åldrade celler. När cellen uttrycks producerar den ett protein som heter likadant som genen, CD36. Dess funktion är än så länge oklar men på något sätt verkar den alltså vara förknippad med åldrandet. 

Läs hela inlägget »

Forskare vid University of Würzburg upptäckte att inflammerade nervändar hos äldre hade en stor mängd makrofager, en slags immunförsvarsceller. De satte in ett medel som tog bort makrofagerna och detta ledde till att den åldersrelaterade muskelsvagheten minskade

Att problemet med sarcopenia finns hos nervändar är en av teorierna, medan andra lägger fokus på cellernas mitokondrier. Än så länge verkar det inte självklart vilken av teorierna som stämmer bäst, och sannolikt är båda delvis riktiga. 

Läs hela inlägget »

En ny översiktlig bild av hur det går med att ta fram behandlingar mot de olika delarna av åldrandet har tagits fram av LEAF. De kallar den för "The rejuvenation roadmap" och den bygger på en lista över de delar av åldrandet som man tycker behöver behandlas. 

En del glapp finns det säkert fortfarande men det är ändå slående att det faktiskt skett många framsteg, särskilt de allra senaste åren.

Läs hela inlägget »

Bloggaren Reason (ja, han heter så!) har föreställt sig hur åldrandet behandlas någon gång runt 2050, när han själv är ca 85 år gammal och dagens spännande forskningsuppslag utvecklats till etablerade behandlingar.

Det är en mycket positiv bild, men kanske ändå inte helt orealistisk. En gång i tiden hade det varit svårt att föreställa sig att infektionssjukdomar inte längre skulle vara ett stort hot. För bara ett par decennier sedan var såväl astma som barnleukemi genuint farliga sjukdomar men idag är de sällan dödliga. Behandlingen av allt från högt blodtryck till en rad cancersjukdomar har blivit mycket bättre.

I en relativt snar framtid kommer vi nästan säkert få effektiva behandlingar mot fler cancerformer, och likaså kommer de första verksamma behandlingarna mot Alzheimers och de plack och förkalkningar som utlöser många hjärt- och kärlsjukdomar.

Redan idag börjar det bli dags att prata mer om att behandla det som blir nästa generations folksjukdomar, så som åldersnedsatt immunförsvar, allmän skörhet och muskelsvaghet. Det är åldrandets sjukdomar som är nästa medicinska frontlinje och nog är det rätt sannolikt att det redan före 2050 kommer bli spännande där på allvar.

Läs hela inlägget »
Alla får svagare muskler när de åldras, och absolut värst är det förstås för dem som inte tränar dem. Muskelsvaghet, också kallat sarcopenia, är även en av de åldersförändringar som nog under en relativt nära framtid kommer börja behandlas. Inte minst eftersom de bidrar till stillasittande och fallolyckor, vilka i sin tur är vanliga orsaker till att åldersförfallet sätter ytterligare fart i 80-90-årsåldern. 

Orsakerna till sarcopenia är omdiskuterade och fokuserar framför allt kring cellernas mitokondrier, och inte minst stamceller. Det finns dock fler möjliga orsaker och de diskuteras i den här artikeln om sarcopenia.
Läs hela inlägget »