FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2018 > 07

Ett av de många företag som nu utvecklar så kallad senolytisk behandling (senolytics) är Oisin Technologies. Dessa har nu visat upp preliminära resultat från sin musstudie - och resultaten är mycket imponerande. 

Data visas från möss som är ungefär 2,5 år gamla, vilket är en hög ålder för möss. Detta syns också på att 60 procent av de möss som fått placebobehandling hunnit dö. Av de som fått den bästa av Oisins behandlingar lever idag nära 90 procent. En stor skillnad i medellivslängd är alltså att vänta från studien.

Företaget använder en metod som slår ut senesenta celler, det vill säga celler som hamnat i en inflammationsskapande stadie. Behandlingen är en form av genterapi, vilket också kan vara ett av skälen till att den är så pass effektiv. 

 

Läs hela inlägget »

Institutet LEAF har på sin blogg intervjuat Peter de Keizer, en av de främsta forskarna i fråga om utveckla behandlingar som rensar ut celler i senescence. Detta är förstås en av de mest lovande sätten att motverka åldrandet, och intervjun belyser möjligheterna och vad som är den mest lovande vägen framåt på området. 

Läs hela inlägget »

En av de mest uppenbara försämringar vid ökad ålder hittar vi hos immunförsvaret. Det blir allt mer dysfunktionellt, av flera orsaker. Samtidigt har tidigare forskning visat att det går att motverka detta. Bland annat har det sedan tidigare godkända läkemedlet Rapamycin visat sig ha en positiv effekt. 

Nu presenteras dock forskning som är ännu mer positiv. Forskare testade två nya preparat på 264 försökspersoner som var 65+ för att se hur deras åldrade immunförsvar påverkades. Det visade sig att antalet infektioner (t.ex. förkylningar och influensa) halverades och de svarade bättre på ett influensavaccin som gavs. Intressant är också att behandlingen gavs under enbart sex veckor men trots detta gav ett så pass skydd under året som följde. 

Forskningen visar sig också fungera på samma del av cellen som Rapamycin, vilket alltså var det läkemedel tidigare gett bäst effekt. 

Ett bättre immunförsvar leder inte bara till bättre skydd mot infektioner utan immunförsvaret är också en viktig del av kroppens försvar mot cancer. Förhoppningsvis kan ett nytt läkemedel som föryngrar immunförsvaret därför ha en positiv effekt på flera åldersrelaterade sjukdomar. 

Artikeln publicerades i Science Translational Medicine.

Läs hela inlägget »

Läkemedelstypen senolytics visar fortsatt på mycket goda resultat. Nature publicerar nu en studie där forskare kunde visa att möss åldrades när de planterade in celler som var åldrade och hamnat i senescence-stadiet. När de sedan använde senolytics återfick de sin tidigare funktion. Detta ledde till att mössen levde i genomsnitt 36 procent längre.

Studien kan knappast sägas visa några överraskande resultat, men stärker ytterligare tesen att det kan vara fördelaktigt att rensa ut celler i senescencestadiet. En mängd startups har nu bildats som på olika sätt ska undersöka detta för att så småningom avgöra om det går att åstadkomma en behandling som fungerar även för människor.

Läs hela inlägget »

The hallmarks of aging har blivit en standardmodell för vad vilka aspekter av åldrandet som är de viktigaste. Men redan från början har modellen fått kritik, och många menar att den blandar ihop effekter av åldrandet, såsom förkortade telomerer, med centrala mekanismer, som sämre fungerande och mindre antal stamceller. 

Men allt fler artiklar verkar relatera till The hallmarks of aging ändå. Här är exempelvis en artikel som menar att CircRNA, en form av RNA med okänd funktion, sannolikt är involverat i hjärnans åldrande och att det därmed kan vara en ny aspekt av åldrandet som bör inkluderas i The hallmarks of aging. 

Läs hela inlägget »

Immunförsvaret har allt oftare pekats ut som en viktig del av åldrandet. Ny forskning visar nu också att immunförsvarets makrofager finns i två typer, varav M2-typen verkar öka kraftigt i samband med ökad ålder. Särskilt visar det sig att M2-makrofager orsakar inflammation, något som i sin tur bidrar till hjärt- och kärlsjukdomar och andra åldersrelaterade sjukdomar. Samtidigt är det också så att M1-makrofager kan användas för att bekämpa cancer och därför också har sina fördelar. 

Över huvud taget är det så att immunförsvaret är en av de delar av kroppen som försämras mest vid ökad ålder, något som behöver åtgärdas om vi ska leva längre än idag. 

Läs hela inlägget »

De senaste åren har mycket forskning om åldrandet handlat om senolytics, de ämnen som kan rensa bort överåriga celler som hamnat i senescence. Senescence är det stadie där cellen inte längre är verksamt utan i stället stannar av och påverkar kroppen negativt, bland annat genom att orsaka inflammation. Nu talar dock en del forskare om att det i stället för senolytics kan vara bättre att låta immunförsvaret göra jobbet. Detta eftersom ett normalt fungerande immunförsvar ändå tar bort celler i senescence. 

Att immunförsvaret blir sämre med åldern är välkänt. Kanske är det faktum att den åldrade kroppen har celler i senescence kopplat till detta. Forskaren Andrei Gudkov menar detta i en intervju publicerad hos LEAF

Läs hela inlägget »