FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2018 > 09

Med åldern fungerar kroppens energiproduktion allt sämre i och med att mutationer av cellernas mitokondrier gör dem mindre effektiva. En väldigt häftig idé för att behandla detta är att flytta produktionen av de proteiner som behövs för energiproduktionen från mitokondrierna till cellkärnan. Detta låter som science fiction men forskningen har idag kommit så pass långt att SENS nu planerar att starta en musstudie. 

Som en händelse publicerades även här om dagen en genomgång av vad som är orsaken till mitokondriernas del av åldrandet

Läs hela inlägget »

Hos äldre är sårläkning ett problem som kan bli besvärande, till och med verkligt farligt. Ny genterapi från Salk Institute for Biological Studies är nu på god väg att föryngra cellerna runt sår så att de kan lösa problemet. 

Forskningen publicerades i Nature nyligen.

Läs hela inlägget »

Cellerna i kroppen klarar inte alltid av att få bort alla ämnen som produceras i dem. En typ av ämnen kallade AGE, Advanced Glycation End-Products, är av särskilt problematisk typ då de skapar inflammation i kroppen och därmed bidrar till en rad åldersrelaterade sjukdomar. Detta sker bland annat genom förändringar i den så kallade extracellulära matrixen, en struktur i kroppen som gör att vi håller ihop och som ger stadga i kroppen. När denna inte fungerar så syns det till exempel genom en allt mer hängig hud, och inne i kroppen påverkas bland annat elasticiteten i blodkärlen, en viktig orsak till hjärt- och kärlsjukdomar. 

Det finns dock flera osäkerheter om vad som är viktigt. Bland det som är okänt finns till exempel i vilken utsträckning det enbart är ett enda ämne, glucosepane, som är ansvarigt. En annan aspekt handlar om i vilken utsträckning de AGE vi får i oss via kosten påverkar oss. Här är några kommentarer kring AGE och åldrandet i samband med ny forskning från Buck Institute.

Läs hela inlägget »
Våra stamceller lagar vävnad, gör att vårt immunförsvar fungerar och är viktiga för blodproduktionen i kroppen. En rad stamcellsbehandlingar fungerar redan idag och fler är på väg. 

Här är en genomgång av stamcellernas koppling till åldrandet.
Läs hela inlägget »

Det pågår mycket forskning om så kallade senolytiska läkemedel nu, alltså sådana ämnen som rensar ur senescenta celler ur kroppen. En del håller just nu på att testas på människor. Vägen är dock lång till ett godkänt läkemedel (även om det finns ett par kandidater som redan är godkända för andra sjukdomar än de åldersrelaterade). Vad sägs om ett naturläkemedel i stället?

Ett sådant kanske går att få fram genom extrakt från långpeppar, en art som är nära besläktad med peppar och som ätits av människor i årtusenden. Det pågår studier och en del av dem verkar visa goda resultat. Bland annat visar möss minskad kognitiv nedgång med ökad ålder. Men som det här blogginlägget säger, så är inte resultaten ännu så pass övertygande att det är dags att börja köpa hem preparatet. Vägen dit borde dock inte vara så lång.

Läs hela inlägget »