FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2019

Sannolikt är en av orsakerna till att hjärtat så småningom slutar fungera att det bildas plack av så kallade amyloider. Dessa består av proteiner som fått en felaktig form och därför förlorat sin funktion. Istället sätter de sig runt cellerna i klumpar. Många former av amyloider har ett samband med åldersrelaterade sjukdomar, exempelvis Alzheimers sjukdom. Bland 100-åringar ses det som en vanlig dödsorsak.

En studie visar nu att det finns ett samband mellan amyloider i hjärtat och arytmier, vilket väl inte är så förvånande. Det borde gå att rensa ur dessa proteiner, något som en del forskare jobbar med.

Läs hela inlägget »

En av de mest omtalade möjliga målen med läkemedel mot åldrande är mTORC1. Nu har en fas III-studie misslyckats att visa positiva resultat på människor. Det är företaget ResTORbio som genomfört den hittills största studien på människor, och som nu alltså inte visat några resultat. 

Läs hela inlägget »

De senaste decennierna har hjärt- och kärlsjukdomarna blivit mindre vanliga i Sverige. Mycket beroende på god behandling, till exempel att förebygga sjukdomar genom att behandla högt blodtryck. 

Detta räcker dock inte för att ta bort risken för hjärt- och kärlsjukdomar utan dessa är fortfarande vanliga dödsorsaker. I framtiden kanske vi kan förebygga bättre och tidigare. Här är ett exempel på en mekanism som skulle kunna attackeras, nyupptäckt av forskare i Sheffield.

Läs hela inlägget »

För den som vill stödja forskningen om åldrandet finns det relativt få sätt att göra det på. Det kanske bästa är att ge pengar till någon av de organisationer som finansierar forskning på området. SENS Research Foundation är den mest innovativa och trovärdiga av dessa organisationer. 

Bidra till deras vinterkampanj för forskningen om åldrande

Läs hela inlägget »

Forskare har i en studie på möss gett dem genförändrade stamceller som gör att de producerar fler natural killer-T immunceller. Detta gör att de blir mer motståndskraftiga mot cancer. Ett av de viktigaste skälen till att cancer ökar med åldern är sannolikt att immunförsvaret försämras och därför inte bekämpar cancercellerna. 

 

Läs hela inlägget »

Detta är ett ämne som framför allt är farligt för våra blodkärl. Det pågår nu forskning för att bryta ner ämnet och därmed minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Bland annat pågår forskning i ett företag som heter Underdog Pharmaceuticals. Här är en presentation de gjorde nyligen. Här en bakgrund till deras forskning om 7-ketocholesterol

Läs hela inlägget »

Fisetin har haft lika bra effekt på möss som den mer kända kombinationen quercetin + dasatinib. Vi vet ännu inte om den går lika bra på människor, men det är troligt givet att mekanismerna verkar likna varandra mycket i de båda arterna. Här är en bedömning av fisetin som senolytisk behandling.

Läs hela inlägget »

För första gången har en senolytisk behandling testats på människor och visat sig faktiskt rensa ut senescenta celler. Det handlar om dasatinib och quercetin, två sedan tidigare kända läkemedel, som använts på nytt sätt. 

 

Läs hela inlägget »

Levern är ett av de få organ i människan som har en viss förmåga att läka sig själv, till och med att återbilda sig. Ungefär som ödlor kan återbilda sin svans. Denna förmåga försvinner hos människan med åldern eller sjukdomar som levercirros. Nu visar en studie att det verkar vara möjligt att med hjälp av senolytisk behandling få levern att återfå sin återbildande förmåga

Läs hela inlägget »

I Nature presenteras nu en studie där människor blivit 2,5 år yngre efter ett års behandling. Åtminstone så pass mycket yngre genuttryck, så de har alltså epigenetiskt förändrats av behandlingen. 

Egentligen var studien tänkt att få thymus, en viktig del av immunförsvaret som passiviseras av ålder, att återfå sin funktion. Det är oklart om studien uppnådde detta men spännande att den istället nådde en epigenetisk förändring. Särskilt som tidigare studie visar en ganska tydlig koppling mellan dessa markörer och dödlighet av alla orsaker (all-cause mortality).

Läs hela inlägget »

Mycket forskning om åldrande handlar nu om att "lura" cellerna tillbaka till ett yngre stadium så att de proteiner som uttrycks i dem ändras. Dessa epigenetiska förändringar borde bland annat göra att cellernas mitokondrier föryngras. Något som är bra för celler som kräver mycket energi, bl.a. hjärnan och musklerna. 

Här är en artikel som försöker förena teorierna om regenerering och åldrande

Läs hela inlägget »

En rad kända forskare inklusive George Church, David Sinclair, Vadim Gladyshev och Steve Horvath - alla kända inom åldrandeforskning - presenterade nyligen en ny studie där de använde epigenetik för att föryngra möss ögon. I studien använde de tre olika ämnen för att få ögat att reparera sig själv. Ögonen var skadade av antingen yttre skador eller ålder, och oavsett vilket kunde det reparera sig. Kontentan är att detta är ett exempel på hur epigenetiska förändringar, alltså hur olika gener i cellen uttrycks förändras med åldern, kan vara en orsak till åldrandet. Frågan är nu förstås om det även går att använda den här metoden på människor och på andra delar av kroppen. 

Läs hela inlägget »

Med åldern försvinner ögonlinsernas elasticitet, och detta beror på så kallade crosslinks. Nu utvecklar läkemedelsföretaget Novartis en behandling mot detta. Det handlar om ett ämne som bryter dessa crosslinks och därmed gör linsen mer elastisk. En fas 1/2-studie visade på goda resultat.

Läs hela inlägget »

Idag finns den första generations behandlingar mot åldrande på marknaden. Mest intensivt har olika metoder för att återställa nivåer av NAD+ marknadsförts. Men fungerar de och deras konkurrenter? Vad har de för för- och nackdelar? Detta ska Forever Healthy undersöka och göra guider om, är det tänkt.

De har nu publicerat sin första genomgång, och det är just NAD+ de riktar in sig på. Deras slutsats låter rimlig, nämligen att detta är något som kan ha en positiv men liten effekt hos de äldre, medan de av oss som är yngre eller medelålders kan riskera att få bieffekter som överväger fördelarna.

Sannolikt kommer nästa generations behandlingar vara mer intressanta. Till exempel senolytiska läkemedel, som nu testas i fas 2-studier på flera håll. Resultaten förväntas publiceras under 2020.

Läs hela inlägget »

Våra stamceller blir allt mindre aktiva med ökad ålder. Det pågår intensiv forskning om stamceller och en del handlar om att få cellerna att vakna till liv igen. Här är en genomgång av olika strategier som kan vara möjliga för att få stamcellerna att agera så aktivt som när vi är unga.

Läs hela inlägget »

Här är ett exempel på en intervju med en entreprenör som faktiskt försöker hitta lösningar för åldrandet. Det är intressant hur han betonar att det finns massor av goda idéer om hur delar av åldrandet kan behandlas - men att ingen arbetar med det. Vilket beror på att forskare är dåliga på att förvandla goda idéer till ett företag. Många är ovilliga entreprenörer, helt enkelt. 

För den som vill bilda ett företag med framtidsutsikter eller som har pengar att investera är det här en direkt uppmaning... 

Läs hela inlägget »

Det är välkänt att träning av alla slag gör att vi får ett längre liv och ökad livskvalitet i hög ålder. Såväl konditionsträning som styrketräning har fördelar, och de är bara delvis överlappande. Trots detta är det endast 8,7% av amerikaner över 75 år som tränar styrka. Här är en liten genomgång av fördelar med styrketräning i hög ålder

Läs hela inlägget »

UNITY Biotechnology presenterar nu de första resultaten från studier på människor med så kallade senolytiska läkemedel. De visar en god effekt vid lokal behandling av osteoporos i knän. 

Detta kan vara första exempelet på behandling av en typ av läkemedel som blir betydelsefull för att behandla åldrandet. Samma typ av celler som behandlas har också bland annat betydelse för hjärtsjukdomar, visar nya resultat, men det finns flera andra exempel på hur senescenta celler orsakar åldrandets sjukdomar.

Det är förstås fortfarande en liten studie, och det är alltså inte en systemisk behandling. 
Positivt är också att det inte verkar finnas några allvarliga biverkningar. 

Läs hela inlägget »

Vad är egentligen de viktigaste aspekterna av åldrandet? Mycket är kartlagt, men en aspekt som kanske kan förtjäna mer uppmärksamhet är cirkulationen av blod och ämnen i kroppen. Denna mikrocirkulation minskar med åldern, vilket både är orsak och effekt av andra aspekter av åldrandet. Sannolikt finns orsakerna till detta i ökad mängd skador av olika slag och även ökad inflammation

Läs hela inlägget »
En undersökning av artiklar i The Guardian och New York Times visar att dessa medier lyfter fram relativt ovanliga dödsorsaker, som terrorism och självmord, samtidigt som de sällan skildrar den vanligaste dödsorsaken av alla: hjärt- och kärlsjukdom. Detta kan ha en inverkan på vad människor tror är de vanligaste dödsorsakerna och i förlängningen även finansiering av forskning. 
Läs hela inlägget »
Immunförsvaret blir allt mer nedsatt med ökad ålder, vilket inte bara gör att det är svårare att hantera infektioner utan även kan leda till ökad risk för cancer. En del av problemet är att thymus (brässen) blir allt mindre aktiv och krymper i samband med ökad ålder. Nu har forskare från universitetet i Pécs, Ungern, använt så kallade exosomer för att återaktivera thymus hos möss. 

Exosomer är en slags partiklar som utsöndras av cellerna. Vi vet ännu inte om samma metod fungerar på människor, utan det får ytterligare forskning visa. Just nu pågår även annan forskning för att bygga upp thymus så förhoppningsvis är det åtminstone någon av behandlingen som visar sig fungera. 
Läs hela inlägget »

Harvardprofessorn George Church startade förra året ett företag som ska ta fram åldersrelaterade behandlingar av hundar. Tanken är att det finns en marknad för att få hundar att leva längre och reglerna kring godkännande av behandlingar av djur är betydligt enklare att ta sig igenom än de som gäller människor. Så det går att relativt snabbt forska fram behandlingar, tjäna pengar på dem och sedan eventuellt också kunna använda dem på människor i ett senare steg. 

Första projektet handlar om ett vanligt hjärtfel som drabbar hundar, främst en typ av spaniel. Studien ska starta i höst. 

Läs hela inlägget »

Ny forskning visar att det går att transplantera in benmärg på möss och därigenom öka den maximala livslängden

Läs hela inlägget »

När kroppen åldras ansamlas det flera svårnedbrytbara ämnen i cellerna. Dessa så kallade AGE (Advanced Glycation End Products) är bidragande orsaker till många åldersrelaterade sjukdomar och sannolikt skulle vi må bättre och leva längre om det gick att bryta ner dem. Nu har forskare kunnat hitta ämnen som åtminstone i laboratoriet kan bryta ner två varianter av AGE.

Detta är startpunkten på forskning som ska leda till produkter som faktiskt kan bryta ner dessa ämnen i kroppen. Samtidigt pågår även forskning om att bryta ner den vanligaste formen av AGE, nämligen glukosepan. 

AGE-ämnen finns i kött som hettats upp kraftigt, till exempel på en grill. Därav bilden här ovanför. Vad jag vet så är det inte känt om dessa ämnen gör det farligt att äta sådant kött. Normalt sett ska kroppen klara av att bryta ner ämnena men ju äldre vi är desto mer ansamlas ändå i cellerna.

Läs hela inlägget »

Det finns många bakomliggande orsaker till att cancerrisken ökar med åldern. Epigenetiska förändringar är en av dem, enligt ny forskning. Kanske är ändå det försämrade immunförsvaret viktigare men det vet vi inte än så länge.

Läs hela inlägget »

Företaget ResTORbio är ett av flera som försöker ta fram läkemedel som liknar rapamycin och som kan motverka flera delar av åldrandet, bland annat genom att stärka immunförsvaret. De har i en studie lyckats minska luftvägsinfektioner med en tredjedel hos äldre. En intervju med Joan Mannick från ResTORbio uppdaterar om framstegen. 

Läs hela inlägget »

Det pågår nu mycket forskning om senescenta celler, och bara de senaste veckorna har flera forskningsresultat visat att de är en del av orsaken till diabetes typ 1, diabetes typ 2 och ryggproblem. När senescenta celler rensats ut hos möss har dessa sjukdomar kunnat behandlas. 

Än så länge vet vi förstås inte så mycket om hur detta fungerar hos människor, men det är åtminstone lovande. En annan sak att notera är att dessa studier vanligtvis använder beprövade läkemedel och ger en intensiv, kortvarig dos (eller flera upprepade dito). Idag pågår parallellt med denna forskning också utveckling av mer effektiva metoder att rensa ut senescenta celler, vilket sannolikt kan göra behandlingarna mer effektiva. 

Läs hela inlägget »

Pluripotenta stamceller kan skapas genom att få vanliga celler att återgå till ett tidigare stadium, och detta görs numera enkelt i ett labb. Här om året kom även ett forskningsresultat där sådana celler skapats i möss, som ett sätt att föryngra dem. En sådan metod borde ge cancer - men så var det inte. I stället visade resultaten på en mängd positiva effekter. Nu planerar Turn.bio mer forskning på detta spännande område.

Läs hela inlägget »

Enkla infektioner dödar relativt stor andel av alla äldre. Det handlar ofta om virus som inte skulle nämnvärt påverka yngre personer, men för en redan skröplig person kan ett nedsatt immunförsvar vara förödande. resTORbio sätter nu igång fas 3-studier för ett ämne som visat sig halvera antalet märkbara infektioner hos äldre i en fas 2-studie.

Intressant är att ämnen fungerar genom en allmän förstärkning av immunförsvaret. Något som borde gynna individer mer än bara genom att minska mängden infektioner. 

Läs hela inlägget »
Vad säger en ökad optimism om forskning om åldrandet om hur det går med verkliga framsteg? Det är hur som helst ett faktum att flera forskare har uttryckt sig mer positivt på senare år. Ett väldigt konkret exempel är Aubrey de Grey, som sänkt tiden han tror det finns en 50% chans att ha lyckats föryngra en mus till ca 3 år, från att tidigare uppskattat det till 5-6 år. Det här innebär alltså inte att musen måste leva för alltid, utan definitionen han ger är att behandla en äldre mus (ca 2 år gammal) så att den lever tre gånger så långt som normalt (ca 9 år). 

Är det möjligt? Ja, det är det förstås men frågan är om det stämmer att forskningen kommit så pass långt ännu. Facit kommer alltså inom några år. 
Läs hela inlägget »

Ett ämne som används i traditionell kinesisk medicin, 4,4′-dimethoxychalcone (DMC), visar sig nu ha effekt på aspekter av åldrandet. Ämnet stimulerar autofagi, som är en cellprocess där organeller och proteiner i cellerna bryts ned och delvis återanvänds. Autofagi har visat sig vara en process som minskar i samband med åldrandet, och som stimuleras av flera av de ämnen som på senare år ha visat sig ha en effekt (om än måttlig) på åldrandet. Eftersom preparatet redan finns tillgängligt att köpa så kan det eventuellt vara något att fundera på att använda så länge som det inte finns mer effektiva behandlingar mot åldrandet. 

Ämnet finns i växten ashitaba, som alltså använts i Kina och Asien länge. Den har påståtts ha en mängd goda effekter, men de flesta har provats utan att några särskilt positiva effekter kunnat visas. Nu kanske växten trots allt visar sig ha positiva effekter i fråga om autofagi, men detta har dock ännu inte visats på människor ännu.

Läs hela inlägget »

Åldrade möss som blev transplanterade med ryggmärg från yngre möss fick bättre minne och kognitiv förmåga. Det beror sannolikt på att åldrade blodceller, som produceras i ryggmärgen, påverkar hjärnan. 

Forskningen publicerades i Nature här om dagen. Forskarna tror detta kan förhindra neurodegenerativa sjukdomar i framtiden.

Läs hela inlägget »

Åldrandet kan beskrivas som ett gradvis förfall som visserligen pågår hela livet men inte märks förrän på slutet. Kroppens funktioner leder till diverse bieffekter som blir självförstärkande och till en början mest märks som rynkor, grått hår och liknande, ytliga tecken. Men redan efter 40 års ålder börjar risken för cancer och hjärt- och kärlsjukdomar öka och ökningen är sedan exponentiell. Någonstans vid 80-90 års ålder är risken att dö riktigt stor, och oftast beror det på de vanligaste så kallade åldersrelaterade sjukdomarna: Alzheimer, Parkinson, diabetes typ 2, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. 

En rysk forskare har nu gjort statistiska beräkningar baserade på dödstal och dödsorsaker, och har då sett att det just handlar om exponentiella ökningar som bäst kan förklaras av ett slumpartat, gradvis förfall som långsamt men säkert blir farliga för oss. Det handlar om att kroppen handlar i en ond cirkel som orsakar var och en av dessa sjukdomar, förutom i fråga om högt blodtryck, där forskaren ser två parallella processer som orsak. Enda undantaget är cancer, där han ser tecken på att sjukdomen snarare orsakas av tid än av åldrande. 

 

Läs hela inlägget »

Aubrey de Grey är chefsforskare på SENS Research Foundation och skrev för tio år sedan boken Ending Aging, som bygger på hans program för hur åldrandet kan behandlas genom att ta bort och reparera sju olika skador och restprodukter som uppstår i kroppen i samband med åldrandet. Här om dagen var han i Finland och berättade om SENS och åldrandet. Nu finns hans föreläsning på YouTube.

Läs hela inlägget »

Det finns många sätt att forska fram nya läkemedel. En bra bild av hur det ser ut i den mer innovativa delen av företagen som tar fram behandlingar mot åldrande får man i en intervju med Ichor Therapeutics vd Kelsey Moody som gjorts av LEAF.

Han är visserligen väldigt förtegen om hur det faktiskt går för Ichors forskning, men vi får många intressanta kommentarer om hur forskningen bedrivs och om framtidens möjligheter på området.

Läs hela inlägget »

Människor lever längre än vad som behövs för att avkomman ska växa upp och klara sig själv. Det verkar vara ett slöseri med resurser men en orsak kan vara att mormödrar som är i livet hjälper sina barnbarn att överleva tills de blir vuxna.

Nu har forskare använt statistik från 16- och 1700-talen för att försöka avgöra om det stämmer. Och de hittade stöd för att mormödrar som bor nära sina barn faktiskt var till hjälp, medan farmödrar inte var till lika stor nytta.

Den så kallade mormorshypotesen verkar alltså vara mer än en hypotes.

Läs hela inlägget »

Forskare vid Newcastle University har nyligen för första gången rensat ut hjärtceller som blivit senescenta, vilket ledde till att cellerna föryngrades. Detta kan på sikt bli ett nytt sätt att behandla hjärtproblem, särskilt hjärtsvikt.

Hjärtsvikt är relativt vanligt efter hjärtinfarkt, och åldrande är en stark riskfaktor. Orsaken är till stor del just de senescenta cellerna, som ökar i mängd vid ökad ålder. 

När forskarna rensade ut de senescenta cellerna från möss tillfrisknade deras hjärtan. Sannolikt skulle människor som riskerar att drabbas av hjärtinfarkt även behandlas förebyggande, men än så länge är det en bit kvar innan detta kommer prövas på människor.

Läs hela inlägget »

Allt mer forskning visar att fasta är en nyttig sak att ägna sig åt. I den senaste publiceringen i Nature visar det sig att en rad olika värden förbättras, och många av dem är relaterade till åldrandet. Metabolismen i kroppen sätter igång i högre takt. Sannolikt är detta ett av flera exempel på hur kroppen skärper till sig när den stressas. 

Exakt vilken typ av fasta som är bäst kan det mer fördel forskas mer kring, men det finns en rad varianter att välja på som verkar fungera. Dessutom är fasta en bra metod att gå ner i vikt. 

Den effekt som finns mot åldrandet är nog relativt begränsad och det är tveksamt om man lever längre med regelbunden fasta än utan. 

Läs hela inlägget »

Ett forskarteam som leds av George Church från Harvard University ska ge hundar inte mindre än 45 genterapier som alla behandlar olika aspekter av åldrandet. Tanken är att förlänga livet på hundarna på detta radikala sätt och därmed kunna visa att detta är möjligt att åstadkomma för ett djur som är ett däggdjur med en hel del gemensamt med människor. 

Genterapierna ska förebygga en rad åldersrelaterade sjukdomar som hjärtsjukdom, diabetes typ 2, benskörhet och njursvikt. Studien har redan påbörjats. 

Läs hela inlägget »

Senolytiska läkemedel är en av de mest lovande typerna av behandlingar som direkt påverkar en del av åldrandet, nämligen de senescenta celler som skadar kroppen med ökad ålder. Nu har dessa senolytiska läkemedel för första gången använts i en pilotstudie. Det handlar om 14 patienter med en dödlig lungsjukdom, idiopatisk lungfibros, som behandlades med de väletablerat senolytiska ämnena quercetin och dasatinib. Resultaten var uppmuntrande men är väldigt preliminära. 

Framför allt handlar detta om att visa att det går att använda senolytiska behandlingar över huvud taget. Biverkningarna var inte överväldigande och det verkar också som att det går att få resultat från dem. Samtidigt finns det mycket utrymme till bättre resultat, menar bland annat LEAF i en kommentar. Forskning har visat att just de medel som användes i studien bara påverkar vissa senoscenta celler och inte alla, och det är även oklart vilken dos som behövs för att påverka dem. 

Samtidigt som behandlingen inte verkar ha haft någon mirakulös effekt så är dessa behandlingar identiska med sådana som visat effekt mot allt från Alzheimers till cancer hos möss. De verkar helt enkelt ha en generell effekt mot åldrande. Därför är detta ett intressant resultat som kommer följas av fler. Sannolikt redan under 2019, eftersom det pågår fler studier med samma och andra senolytiska läkemedel.

Läs hela inlägget »