FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2019 > 01

Ett forskarteam som leds av George Church från Harvard University ska ge hundar inte mindre än 45 genterapier som alla behandlar olika aspekter av åldrandet. Tanken är att förlänga livet på hundarna på detta radikala sätt och därmed kunna visa att detta är möjligt att åstadkomma för ett djur som är ett däggdjur med en hel del gemensamt med människor. 

Genterapierna ska förebygga en rad åldersrelaterade sjukdomar som hjärtsjukdom, diabetes typ 2, benskörhet och njursvikt. Studien har redan påbörjats. 

Läs hela inlägget »

Senolytiska läkemedel är en av de mest lovande typerna av behandlingar som direkt påverkar en del av åldrandet, nämligen de senescenta celler som skadar kroppen med ökad ålder. Nu har dessa senolytiska läkemedel för första gången använts i en pilotstudie. Det handlar om 14 patienter med en dödlig lungsjukdom, idiopatisk lungfibros, som behandlades med de väletablerat senolytiska ämnena quercetin och dasatinib. Resultaten var uppmuntrande men är väldigt preliminära. 

Framför allt handlar detta om att visa att det går att använda senolytiska behandlingar över huvud taget. Biverkningarna var inte överväldigande och det verkar också som att det går att få resultat från dem. Samtidigt finns det mycket utrymme till bättre resultat, menar bland annat LEAF i en kommentar. Forskning har visat att just de medel som användes i studien bara påverkar vissa senoscenta celler och inte alla, och det är även oklart vilken dos som behövs för att påverka dem. 

Samtidigt som behandlingen inte verkar ha haft någon mirakulös effekt så är dessa behandlingar identiska med sådana som visat effekt mot allt från Alzheimers till cancer hos möss. De verkar helt enkelt ha en generell effekt mot åldrande. Därför är detta ett intressant resultat som kommer följas av fler. Sannolikt redan under 2019, eftersom det pågår fler studier med samma och andra senolytiska läkemedel.

Läs hela inlägget »