FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2019 > 02

Ett ämne som används i traditionell kinesisk medicin, 4,4′-dimethoxychalcone (DMC), visar sig nu ha effekt på aspekter av åldrandet. Ämnet stimulerar autofagi, som är en cellprocess där organeller och proteiner i cellerna bryts ned och delvis återanvänds. Autofagi har visat sig vara en process som minskar i samband med åldrandet, och som stimuleras av flera av de ämnen som på senare år ha visat sig ha en effekt (om än måttlig) på åldrandet. Eftersom preparatet redan finns tillgängligt att köpa så kan det eventuellt vara något att fundera på att använda så länge som det inte finns mer effektiva behandlingar mot åldrandet. 

Ämnet finns i växten ashitaba, som alltså använts i Kina och Asien länge. Den har påståtts ha en mängd goda effekter, men de flesta har provats utan att några särskilt positiva effekter kunnat visas. Nu kanske växten trots allt visar sig ha positiva effekter i fråga om autofagi, men detta har dock ännu inte visats på människor ännu.

Läs hela inlägget »

Åldrade möss som blev transplanterade med ryggmärg från yngre möss fick bättre minne och kognitiv förmåga. Det beror sannolikt på att åldrade blodceller, som produceras i ryggmärgen, påverkar hjärnan. 

Forskningen publicerades i Nature här om dagen. Forskarna tror detta kan förhindra neurodegenerativa sjukdomar i framtiden.

Läs hela inlägget »

Åldrandet kan beskrivas som ett gradvis förfall som visserligen pågår hela livet men inte märks förrän på slutet. Kroppens funktioner leder till diverse bieffekter som blir självförstärkande och till en början mest märks som rynkor, grått hår och liknande, ytliga tecken. Men redan efter 40 års ålder börjar risken för cancer och hjärt- och kärlsjukdomar öka och ökningen är sedan exponentiell. Någonstans vid 80-90 års ålder är risken att dö riktigt stor, och oftast beror det på de vanligaste så kallade åldersrelaterade sjukdomarna: Alzheimer, Parkinson, diabetes typ 2, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. 

En rysk forskare har nu gjort statistiska beräkningar baserade på dödstal och dödsorsaker, och har då sett att det just handlar om exponentiella ökningar som bäst kan förklaras av ett slumpartat, gradvis förfall som långsamt men säkert blir farliga för oss. Det handlar om att kroppen handlar i en ond cirkel som orsakar var och en av dessa sjukdomar, förutom i fråga om högt blodtryck, där forskaren ser två parallella processer som orsak. Enda undantaget är cancer, där han ser tecken på att sjukdomen snarare orsakas av tid än av åldrande. 

 

Läs hela inlägget »

Aubrey de Grey är chefsforskare på SENS Research Foundation och skrev för tio år sedan boken Ending Aging, som bygger på hans program för hur åldrandet kan behandlas genom att ta bort och reparera sju olika skador och restprodukter som uppstår i kroppen i samband med åldrandet. Här om dagen var han i Finland och berättade om SENS och åldrandet. Nu finns hans föreläsning på YouTube.

Läs hela inlägget »

Det finns många sätt att forska fram nya läkemedel. En bra bild av hur det ser ut i den mer innovativa delen av företagen som tar fram behandlingar mot åldrande får man i en intervju med Ichor Therapeutics vd Kelsey Moody som gjorts av LEAF.

Han är visserligen väldigt förtegen om hur det faktiskt går för Ichors forskning, men vi får många intressanta kommentarer om hur forskningen bedrivs och om framtidens möjligheter på området.

Läs hela inlägget »

Människor lever längre än vad som behövs för att avkomman ska växa upp och klara sig själv. Det verkar vara ett slöseri med resurser men en orsak kan vara att mormödrar som är i livet hjälper sina barnbarn att överleva tills de blir vuxna.

Nu har forskare använt statistik från 16- och 1700-talen för att försöka avgöra om det stämmer. Och de hittade stöd för att mormödrar som bor nära sina barn faktiskt var till hjälp, medan farmödrar inte var till lika stor nytta.

Den så kallade mormorshypotesen verkar alltså vara mer än en hypotes.

Läs hela inlägget »

Forskare vid Newcastle University har nyligen för första gången rensat ut hjärtceller som blivit senescenta, vilket ledde till att cellerna föryngrades. Detta kan på sikt bli ett nytt sätt att behandla hjärtproblem, särskilt hjärtsvikt.

Hjärtsvikt är relativt vanligt efter hjärtinfarkt, och åldrande är en stark riskfaktor. Orsaken är till stor del just de senescenta cellerna, som ökar i mängd vid ökad ålder. 

När forskarna rensade ut de senescenta cellerna från möss tillfrisknade deras hjärtan. Sannolikt skulle människor som riskerar att drabbas av hjärtinfarkt även behandlas förebyggande, men än så länge är det en bit kvar innan detta kommer prövas på människor.

Läs hela inlägget »

Allt mer forskning visar att fasta är en nyttig sak att ägna sig åt. I den senaste publiceringen i Nature visar det sig att en rad olika värden förbättras, och många av dem är relaterade till åldrandet. Metabolismen i kroppen sätter igång i högre takt. Sannolikt är detta ett av flera exempel på hur kroppen skärper till sig när den stressas. 

Exakt vilken typ av fasta som är bäst kan det mer fördel forskas mer kring, men det finns en rad varianter att välja på som verkar fungera. Dessutom är fasta en bra metod att gå ner i vikt. 

Den effekt som finns mot åldrandet är nog relativt begränsad och det är tveksamt om man lever längre med regelbunden fasta än utan. 

Läs hela inlägget »