FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2019 > 05

Immunförsvaret blir allt mer nedsatt med ökad ålder, vilket inte bara gör att det är svårare att hantera infektioner utan även kan leda till ökad risk för cancer. En del av problemet är att thymus (brässen) blir allt mindre aktiv och krymper i samband med ökad ålder. Nu har forskare från universitetet i Pécs, Ungern, använt så kallade exosomer för att återaktivera thymus hos möss. 

Exosomer är en slags partiklar som utsöndras av cellerna. Vi vet ännu inte om samma metod fungerar på människor, utan det får ytterligare forskning visa. Just nu pågår även annan forskning för att bygga upp thymus så förhoppningsvis är det åtminstone någon av behandlingen som visar sig fungera. 
Läs hela inlägget »

Harvardprofessorn George Church startade förra året ett företag som ska ta fram åldersrelaterade behandlingar av hundar. Tanken är att det finns en marknad för att få hundar att leva längre och reglerna kring godkännande av behandlingar av djur är betydligt enklare att ta sig igenom än de som gäller människor. Så det går att relativt snabbt forska fram behandlingar, tjäna pengar på dem och sedan eventuellt också kunna använda dem på människor i ett senare steg. 

Första projektet handlar om ett vanligt hjärtfel som drabbar hundar, främst en typ av spaniel. Studien ska starta i höst. 

Läs hela inlägget »

Ny forskning visar att det går att transplantera in benmärg på möss och därigenom öka den maximala livslängden

Läs hela inlägget »

När kroppen åldras ansamlas det flera svårnedbrytbara ämnen i cellerna. Dessa så kallade AGE (Advanced Glycation End Products) är bidragande orsaker till många åldersrelaterade sjukdomar och sannolikt skulle vi må bättre och leva längre om det gick att bryta ner dem. Nu har forskare kunnat hitta ämnen som åtminstone i laboratoriet kan bryta ner två varianter av AGE.

Detta är startpunkten på forskning som ska leda till produkter som faktiskt kan bryta ner dessa ämnen i kroppen. Samtidigt pågår även forskning om att bryta ner den vanligaste formen av AGE, nämligen glukosepan. 

AGE-ämnen finns i kött som hettats upp kraftigt, till exempel på en grill. Därav bilden här ovanför. Vad jag vet så är det inte känt om dessa ämnen gör det farligt att äta sådant kött. Normalt sett ska kroppen klara av att bryta ner ämnena men ju äldre vi är desto mer ansamlas ändå i cellerna.

Läs hela inlägget »