FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Etiketter

Senaste kommentarer

2019 > 09

Levern är ett av de få organ i människan som har en viss förmåga att läka sig själv, till och med att återbilda sig. Ungefär som ödlor kan återbilda sin svans. Denna förmåga försvinner hos människan med åldern eller sjukdomar som levercirros. Nu visar en studie att det verkar vara möjligt att med hjälp av senolytisk behandling få levern att återfå sin återbildande förmåga

Läs hela inlägget »

I Nature presenteras nu en studie där människor blivit 2,5 år yngre efter ett års behandling. Åtminstone så pass mycket yngre genuttryck, så de har alltså epigenetiskt förändrats av behandlingen. 

Egentligen var studien tänkt att få thymus, en viktig del av immunförsvaret som passiviseras av ålder, att återfå sin funktion. Det är oklart om studien uppnådde detta men spännande att den istället nådde en epigenetisk förändring. Särskilt som tidigare studie visar en ganska tydlig koppling mellan dessa markörer och dödlighet av alla orsaker (all-cause mortality).

Läs hela inlägget »

Mycket forskning om åldrande handlar nu om att "lura" cellerna tillbaka till ett yngre stadium så att de proteiner som uttrycks i dem ändras. Dessa epigenetiska förändringar borde bland annat göra att cellernas mitokondrier föryngras. Något som är bra för celler som kräver mycket energi, bl.a. hjärnan och musklerna. 

Här är en artikel som försöker förena teorierna om regenerering och åldrande

Läs hela inlägget »

En rad kända forskare inklusive George Church, David Sinclair, Vadim Gladyshev och Steve Horvath - alla kända inom åldrandeforskning - presenterade nyligen en ny studie där de använde epigenetik för att föryngra möss ögon. I studien använde de tre olika ämnen för att få ögat att reparera sig själv. Ögonen var skadade av antingen yttre skador eller ålder, och oavsett vilket kunde det reparera sig. Kontentan är att detta är ett exempel på hur epigenetiska förändringar, alltså hur olika gener i cellen uttrycks förändras med åldern, kan vara en orsak till åldrandet. Frågan är nu förstås om det även går att använda den här metoden på människor och på andra delar av kroppen. 

Läs hela inlägget »

Med åldern försvinner ögonlinsernas elasticitet, och detta beror på så kallade crosslinks. Nu utvecklar läkemedelsföretaget Novartis en behandling mot detta. Det handlar om ett ämne som bryter dessa crosslinks och därmed gör linsen mer elastisk. En fas 1/2-studie visade på goda resultat.

Läs hela inlägget »