FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2019 > 10

Forskare har i en studie på möss gett dem genförändrade stamceller som gör att de producerar fler natural killer-T immunceller. Detta gör att de blir mer motståndskraftiga mot cancer. Ett av de viktigaste skälen till att cancer ökar med åldern är sannolikt att immunförsvaret försämras och därför inte bekämpar cancercellerna. 

 

Läs hela inlägget »