FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2019 > 12

Sannolikt är en av orsakerna till att hjärtat så småningom slutar fungera att det bildas plack av så kallade amyloider. Dessa består av proteiner som fått en felaktig form och därför förlorat sin funktion. Istället sätter de sig runt cellerna i klumpar. Många former av amyloider har ett samband med åldersrelaterade sjukdomar, exempelvis Alzheimers sjukdom. Bland 100-åringar ses det som en vanlig dödsorsak.

En studie visar nu att det finns ett samband mellan amyloider i hjärtat och arytmier, vilket väl inte är så förvånande. Det borde gå att rensa ur dessa proteiner, något som en del forskare jobbar med.

Läs hela inlägget »