FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Etiketter

Senaste kommentarer

2020

Ny forskning visar hur det är möjligt att med hjälp av nanopartiklar få statiner, den mest använda läkemedelstypen mot kolesterol, att hamna precis där den behövs - där det redan finns skador i blodkärlen. Resultaten visar på 50 % mindre skador hos möss, vilket är bland det bästa som åstadkommits i djurstudier. 

Den här bloggen påpekar att tillvägagångssättet ser ut att stödja den modell som används av Underdog Pharmaceuticals

Läs hela inlägget »

En studie på möss kunde minska mängden skadliga bakterier i tarmfloran, vilket fick som utfall att deras artärer blev friskare. I det här fallet användes peptider.

Sannolikt går det att få en rad positiva effekter av den här typen av förändringar. Till exempel kan mängden inflammation i kroppen minskas.

Läs hela inlägget »

CAR-T är en form av behandling som främst förknippas med cancer. Nu testas det också om CAR-T kan fungera mot senescenta celler - publicerat i Nature. 

Läs hela inlägget »

Mitofagi, alltså att mitokondrierna dör och förnyas, är en viktig del av ett bättre åldrande. Här är en artikel om faktorer som styr mitofagi.

Läs hela inlägget »

Stamcellsbehandlingar via injektioner har på goda grunder fått dåligt rykte. En ny studie visar dock på goda resultat för hudens åldrande. Det är dock inte alls säkert att det innebär att alla liknande behandlingar har samma resultat, men det är ändå lovande att det verkar gå att få bra resultat. 

Läs hela inlägget »

Forever Healthy Foundation har publicerat en forskningsgenomgång av det som är känt i fråga om att använda dasatinib och quercetin för att rensa ut senescenta celler ur kroppen. 

Läs hela inlägget »

En del av åldrandet handlar om en ökad inflammation i kroppen. Det är omdiskuterat exakt hur farligt det här är men det orsakar åtminstone en del problem. Här är en studie som går ut på att åldrad hud är en del av orsaken till den ökade inflammationen

Läs hela inlägget »

Stamcellerna i kroppen försvinner allt mer ju äldre vi blir. Detta får en rad följder i kroppen, bland annat försämras immunförsvaret när det bildas färre nya immunceller. Här är en rapport om framstegen och utmaningarna i fråga om att återbilda så kallade hemotopoetiska stamceller

Läs hela inlägget »

Svaret är ja. Inte minst forskningen om senolytiska läkemedel men även andra spännande resultat kunde ses under 2019. Här är en sammanfattning av vad som hänt i fråga om forskningen om åldrandet.

Läs hela inlägget »

Åldrandet definieras ofta som en nedsatt funktion hos kroppens olika organ. Det finns bakomliggande orsaker till dem och det är nog främst dessa som borde behandlas. Men ibland kan även en lokal behandling fungera. Här är ett exempel på behandling av åldersrelaterad hörselnedsättning som är intressant, även om den är långt ifrån klar för klinisk användning.

Läs hela inlägget »