FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2020

När forskare använde ett sedan tidigare godkänt läkemedel för att blockera TNFa hos åldrade möss ledde till att deras muskler slutade minska i storlek i styrka. Det hänger ihop med att sarcopenia beror på inflammation. Senolytiska läkemedel borde fungera på liknande sätt.

Läs hela inlägget »

Longevity Marketcap är en webbplats och ett nyhetsbrev om företag som forskar om åldrande. De har nu en liten databas som listar de kliniska studier som genomförs om åldrande.

De har också listat, i två inlägg (1 och 2), studierna och ger mer information om dem. 

Läs hela inlägget »

Det finns idag flera modeller för vad som utgår åldrandet, som till exempel the seven pillars of aging och hallmarks of aging. Men de har flera problem och kan ibland leda tanken fel. Här är en diskussion om vad åldrandet egentligen är, som dock kommer fram till att åldrandet inte alls existerar! De menar istället att åldrandet är en rad komplicerade processer som skiljer sig åt mellan olika arter - och till och med mellan olika individer. Vilket även gör att behandlingen behöver se olika ut. Hur som helst en intressant artikel.

Läs hela inlägget »

Här är en genomgång av främst kardiovaskulära behandlingar som kan komma i fråga för senolytiska läkemedel. En rad sådana är redan i kliniska studier. 

Läs hela inlägget »

Klotho är en gen som i högsta grad är inblandat i åldrandet. Genen uttrycks allt mindre med ökad ålder, vilket särskilt mycket verkar påverka njurarnas åldrande. Här är mer information om klotho.

Läs hela inlägget »

En rad proteiner blir kvar i kroppen när vi blir äldre. Många av dem är sannolikt skadliga även om det ofta är oklart hur. Här är en artikel om medin, som ansamlas i hjärnan. Här är en kommentar i bloggen Fight Aging.

Läs hela inlägget »

Alfa-ketoglutarsyra är ett ämne som finns naturligt i kroppen. Ett tillskott av det har visat sig i en studie förlänga den hälsosamma delen av livet hos möss. 

Läs hela inlägget »

De senaste åren har de bakterier som lever i symbios med oss och deras påverkan på vår hälsa kommit i fokus. Uppenbarligen kan de i viss utsträckning påverka åldrandet, bland annat genom att hälsosamma bakterietyper med åldern försvinner. Här finns en genomgång av den senaste forskningen.

Läs hela inlägget »

Det finns mycket som talar för att åldrande och kvinnors menopaus hänger ihop. Här finns en genomgång av det här ämnet

Läs hela inlägget »

Ämnet CDC42 har många funktioner inuti cellerna. Med ökad ålder ökar ämnet i kroppen. Men det kan enligt en ny studie som presenteras i Aging Cell oskadliggöras med hjälp av fyra dagars injektioner av ett ämne som kallas CASIN. Effekten blev att medelålders möss fick ett längre liv. En så pass kort och enkel intervention gav 12-16 procent längre liv och en påverkan på så väl medianlivslängd som maximal livslängd. 

Sannolikt har detta att göra med att det inverkar på vissa stamcellers funktion. Specifikt handlar det om stamceller som är involverade när nytt blod och immunceller skapas, och som när de åldras påverkar immunförsvaret negativt. Mer information

Läs hela inlägget »

Glukosamin används av många reumatiker, trots att effekten är omdiskuterad och sannolikt inte bättre än placebo. Nu har dock en studie visat att dödsfall av alla orsaker minskat med 15 procent för de som använde glukosamin i jämförelse med placebo. Om dessa resultat kan upprepas är det en väldigt positiv effekt. Eventuellt kan det ha att göra med minskad inflammation i kroppen.

Bland annat var hjärt- och kärlsjukdomsdödsfallen 15 procent lägre och cancerdödsfallen 6 procent lägre. Än större effekt fanns i fråga om andningsorganens sjukdomar och mag/tarmsjukdomar.

Innan någon börjar äta glukosamin ska det också påpekas att det finns biverkningar och att det även rapporterats interaktioner med flera läkemedel.

Läs hela inlägget »

Ämnet osteocalcin minskar med åldern i kroppen. Detta ämne kan när det ges till möss ge dem tillbaka minnesförmåga som när de var unga. Minskad mängd osteocalcin ger oss även svagare ben och muskler. Här är en artikel.

Läs hela inlägget »

Att äldre dör av Covid-19 handlar till stor del om ett nedsatt immunförsvar. Detta är ett av skälen till att det behövs mer forskning om hur immunförsvaret kan upprätthållas vid högre åldrar. Faktiskt kan pandemin ses som en anledning att lära oss exakt hur viktig denna fråga är. Egentligen borde de årligen återkommande influensadödsfallen bland äldre varit tillräckligt, men nu har det blivit extra viktigt. Läs mer. 

Läs hela inlägget »

Kanske är immunförsvaret helt enkelt kalibrerat så att det är väldigt effektivt mot infektioner och annat i låg ålder, men till priset av att det skyndar på åldrandet. Framför allt genom att öka inflammationen i kroppen vid åldrande. Det är åtminstone vad några forskare från Max Planck Institute kommer fram till här

Läs hela inlägget »

Eosinofiler är en slags immunceller som minskar inflammation. En ny studie visar hur en cellterapi med dessa kan minska kronisk inflammation och skörhet (frailty) i en djurmodell. Det handlar om en helt ny metod som förstås behöver utvärderas mer. Mer information här och kommentarer här

Läs hela inlägget »

Ny forskning visar hur det är möjligt att med hjälp av nanopartiklar få statiner, den mest använda läkemedelstypen mot kolesterol, att hamna precis där den behövs - där det redan finns skador i blodkärlen. Resultaten visar på 50 % mindre skador hos möss, vilket är bland det bästa som åstadkommits i djurstudier. 

Den här bloggen påpekar att tillvägagångssättet ser ut att stödja den modell som används av Underdog Pharmaceuticals

Läs hela inlägget »

En studie på möss kunde minska mängden skadliga bakterier i tarmfloran, vilket fick som utfall att deras artärer blev friskare. I det här fallet användes peptider.

Sannolikt går det att få en rad positiva effekter av den här typen av förändringar. Till exempel kan mängden inflammation i kroppen minskas.

Läs hela inlägget »

CAR-T är en form av behandling som främst förknippas med cancer. Nu testas det också om CAR-T kan fungera mot senescenta celler - publicerat i Nature. 

Läs hela inlägget »

Mitofagi, alltså att mitokondrierna dör och förnyas, är en viktig del av ett bättre åldrande. Här är en artikel om faktorer som styr mitofagi.

Läs hela inlägget »

Stamcellsbehandlingar via injektioner har på goda grunder fått dåligt rykte. En ny studie visar dock på goda resultat för hudens åldrande. Det är dock inte alls säkert att det innebär att alla liknande behandlingar har samma resultat, men det är ändå lovande att det verkar gå att få bra resultat. 

Läs hela inlägget »

Forever Healthy Foundation har publicerat en forskningsgenomgång av det som är känt i fråga om att använda dasatinib och quercetin för att rensa ut senescenta celler ur kroppen. 

Läs hela inlägget »

En del av åldrandet handlar om en ökad inflammation i kroppen. Det är omdiskuterat exakt hur farligt det här är men det orsakar åtminstone en del problem. Här är en studie som går ut på att åldrad hud är en del av orsaken till den ökade inflammationen

Läs hela inlägget »

Stamcellerna i kroppen försvinner allt mer ju äldre vi blir. Detta får en rad följder i kroppen, bland annat försämras immunförsvaret när det bildas färre nya immunceller. Här är en rapport om framstegen och utmaningarna i fråga om att återbilda så kallade hemotopoetiska stamceller

Läs hela inlägget »

Svaret är ja. Inte minst forskningen om senolytiska läkemedel men även andra spännande resultat kunde ses under 2019. Här är en sammanfattning av vad som hänt i fråga om forskningen om åldrandet.

Läs hela inlägget »

Åldrandet definieras ofta som en nedsatt funktion hos kroppens olika organ. Det finns bakomliggande orsaker till dem och det är nog främst dessa som borde behandlas. Men ibland kan även en lokal behandling fungera. Här är ett exempel på behandling av åldersrelaterad hörselnedsättning som är intressant, även om den är långt ifrån klar för klinisk användning.

Läs hela inlägget »