FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2020 > 06

Ny forskning visar hur det är möjligt att med hjälp av nanopartiklar få statiner, den mest använda läkemedelstypen mot kolesterol, att hamna precis där den behövs - där det redan finns skador i blodkärlen. Resultaten visar på 50 % mindre skador hos möss, vilket är bland det bästa som åstadkommits i djurstudier. 

Den här bloggen påpekar att tillvägagångssättet ser ut att stödja den modell som används av Underdog Pharmaceuticals

Läs hela inlägget »

En studie på möss kunde minska mängden skadliga bakterier i tarmfloran, vilket fick som utfall att deras artärer blev friskare. I det här fallet användes peptider.

Sannolikt går det att få en rad positiva effekter av den här typen av förändringar. Till exempel kan mängden inflammation i kroppen minskas.

Läs hela inlägget »

CAR-T är en form av behandling som främst förknippas med cancer. Nu testas det också om CAR-T kan fungera mot senescenta celler - publicerat i Nature. 

Läs hela inlägget »

Mitofagi, alltså att mitokondrierna dör och förnyas, är en viktig del av ett bättre åldrande. Här är en artikel om faktorer som styr mitofagi.

Läs hela inlägget »

Stamcellsbehandlingar via injektioner har på goda grunder fått dåligt rykte. En ny studie visar dock på goda resultat för hudens åldrande. Det är dock inte alls säkert att det innebär att alla liknande behandlingar har samma resultat, men det är ändå lovande att det verkar gå att få bra resultat. 

Läs hela inlägget »

Forever Healthy Foundation har publicerat en forskningsgenomgång av det som är känt i fråga om att använda dasatinib och quercetin för att rensa ut senescenta celler ur kroppen. 

Läs hela inlägget »