FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2020 > 08

Ämnet CDC42 har många funktioner inuti cellerna. Med ökad ålder ökar ämnet i kroppen. Men det kan enligt en ny studie som presenteras i Aging Cell oskadliggöras med hjälp av fyra dagars injektioner av ett ämne som kallas CASIN. Effekten blev att medelålders möss fick ett längre liv. En så pass kort och enkel intervention gav 12-16 procent längre liv och en påverkan på så väl medianlivslängd som maximal livslängd. 

Sannolikt har detta att göra med att det inverkar på vissa stamcellers funktion. Specifikt handlar det om stamceller som är involverade när nytt blod och immunceller skapas, och som när de åldras påverkar immunförsvaret negativt. Mer information

Läs hela inlägget »

Glukosamin används av många reumatiker, trots att effekten är omdiskuterad och sannolikt inte bättre än placebo. Nu har dock en studie visat att dödsfall av alla orsaker minskat med 15 procent för de som använde glukosamin i jämförelse med placebo. Om dessa resultat kan upprepas är det en väldigt positiv effekt. Eventuellt kan det ha att göra med minskad inflammation i kroppen.

Bland annat var hjärt- och kärlsjukdomsdödsfallen 15 procent lägre och cancerdödsfallen 6 procent lägre. Än större effekt fanns i fråga om andningsorganens sjukdomar och mag/tarmsjukdomar.

Innan någon börjar äta glukosamin ska det också påpekas att det finns biverkningar och att det även rapporterats interaktioner med flera läkemedel.

Läs hela inlägget »

Ämnet osteocalcin minskar med åldern i kroppen. Detta ämne kan när det ges till möss ge dem tillbaka minnesförmåga som när de var unga. Minskad mängd osteocalcin ger oss även svagare ben och muskler. Här är en artikel.

Läs hela inlägget »

Att äldre dör av Covid-19 handlar till stor del om ett nedsatt immunförsvar. Detta är ett av skälen till att det behövs mer forskning om hur immunförsvaret kan upprätthållas vid högre åldrar. Faktiskt kan pandemin ses som en anledning att lära oss exakt hur viktig denna fråga är. Egentligen borde de årligen återkommande influensadödsfallen bland äldre varit tillräckligt, men nu har det blivit extra viktigt. Läs mer. 

Läs hela inlägget »

Kanske är immunförsvaret helt enkelt kalibrerat så att det är väldigt effektivt mot infektioner och annat i låg ålder, men till priset av att det skyndar på åldrandet. Framför allt genom att öka inflammationen i kroppen vid åldrande. Det är åtminstone vad några forskare från Max Planck Institute kommer fram till här

Läs hela inlägget »