FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2020 > 10

Det finns idag flera modeller för vad som utgår åldrandet, som till exempel the seven pillars of aging och hallmarks of aging. Men de har flera problem och kan ibland leda tanken fel. Här är en diskussion om vad åldrandet egentligen är, som dock kommer fram till att åldrandet inte alls existerar! De menar istället att åldrandet är en rad komplicerade processer som skiljer sig åt mellan olika arter - och till och med mellan olika individer. Vilket även gör att behandlingen behöver se olika ut. Hur som helst en intressant artikel.

Läs hela inlägget »

Här är en genomgång av främst kardiovaskulära behandlingar som kan komma i fråga för senolytiska läkemedel. En rad sådana är redan i kliniska studier. 

Läs hela inlägget »

Klotho är en gen som i högsta grad är inblandat i åldrandet. Genen uttrycks allt mindre med ökad ålder, vilket särskilt mycket verkar påverka njurarnas åldrande. Här är mer information om klotho.

Läs hela inlägget »