FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2021

Enligt företaget bakom studien, MyMD, så handlar studien visserligen om åldersrelaterad muskelsvaghet/sarcopenia men i förlängningen är målet att förlänga livet. 

Läs hela inlägget »

Liten genomgång av senolytiska läkemedels eventuella effektivitet mot Alzheimers. 

Läs hela inlägget »

En artikel i Nature visar att möss som vaccinerats mot senescenta celler levde längre och hade bättre hälsa. 

Läs hela inlägget »

Läkemedel som hejdar aktiveringen av så kallad IKK/NF-κB i flera musmodeller såväl som i mänskliga celler förbättrar healthspan (livstid i god hälsa) och minskar celler i senescence. Detta rapporteras i en studie i Aging Cell. Här finns en kommentar till studien i Lifespan.io

Läs hela inlägget »

UNITY biotechnology rapporterar att deras senolytiska behandling gett positivt resultat på människor i en fas 1-studie. Det handlar om lokal behandling av en vanlig form av allvarlig åldersrelaterad synnedsättning, makulär degeneration. 

Läs hela inlägget »

Kariovaskulära sjukdomar orsakas relativt ofta av "transthyretin amyloidosis", en lite bortglömd och intressant mekanism. Läs mer.

En uppdatering av vad Repair Biotechnology gör för att påverka plack i arteoskelros.
 

Läs hela inlägget »

Endosymbiosis är uttrycket och innebär att man genmanipulerar bakterier som sedan förs in i cellerna, bland annat för att motverka åldrandet. Mer om detta i artikel i New Scientist.

Läs hela inlägget »

För ett par år sedan visade försök att äldre möss kunde föryngras med hjälp av unga individers blod. Sedan blev det komplicerat. Här är en genomgång av forskningsläget idag.

Läs hela inlägget »

Nej, det finns inte så många friska och pigga 100-åringar. En undersökning visar att 95% är sköra.

En cellterapi av stamceller i fas 2b-studie visade hyfsade förbättringar hos patienter som var sköra. 

Läs hela inlägget »

Vill man motverka åldrandet så är immunförsvaret en viktig del. Här är en genomgång av problemet

Läs hela inlägget »

Bra njurfunktion verkar ha stor betydelse för hela kroppen. Framför allt kan hjärt- och kärlsjukdomar orsakas av njursjukdomar. Genen Klothko, som kan ge ett längre liv, har visat sig ha effekt framför allt i njurarna. Mer information. 

Läs hela inlägget »

Ny forskning visar att små extracellulära vesiklar kan användas på äldre möss för att ta bort i stort sett alla tecken på skröplighet, så som motorisk koordination, greppstyrka, trötthet, pälsregenerering och njurfunktion. I kontrollgruppen hade 40 procent av mössen sådana symtom på åldrande, men i den grupp som fått vesiklar injicerade hade inga av mössen symtom. 

Detta påminner om den signalfunktion som sannolikt kommer människor till gagn när de får stamceller inplanterade. Skillnaden är att vesiklarna kan injiceras och alltså är enkla att leverera. 

Läs hela inlägget »

Elastin är ett ämne som gör huden elastisk och som gör det samma i våra blodådror. Det är alltså både ett viktigt ämne estetiskt sett och dessutom medicinskt. Här är ett blogginlägg och forskningsgenomgång

Läs hela inlägget »

Bakteriefloran kan göra att vi lever olika länge. Regionala skillnader i kost gör dock att det är olika bakterier som är mest fördelaktiga på olika platser. Det här innebär att det blir svårt att hitta en särskild behandling som hjälper alla

Läs hela inlägget »

De som levt till längre än 105 års ålder har flera genvarianter som skyddar mot DNA-förändringar i cellen. Detta enligt ny forskning

Läs hela inlägget »

Det genomförs snart en studie på rapamycin på människor. Mer info här. 

Läs hela inlägget »
En ny metod för att använda Crispr/Cas-9 har upptäckts. Denna kan innebära att det blir möjligt att slå på genuttryck från enskilda gener och sedan slå av uttrycket igen. Tekniken behöver finslipas men kan förhoppningsvis leda till att det går att förändra genuttryck in vivo, alltså hos levande människor.
Läs hela inlägget »

En studie på 70-80-åringar visade att tillskott med GlyNAC, en kombination av glycine och N-acetylcysteine, minskade åldersrelaterad inflammation och förbättrade funktionen hos mitokondrierna. Vilket ledde till bättre styrka och kognitiv förmåga.  

Båda dessa ämnen är lätta att få tag på i butiken, men som vanligt med sådant här så är det inte alldeles säkert att effekten är positiv för alla. 

Läs hela inlägget »

BioAge startar nu en fas 2-studie på patienter med svår Covid-19 där syftet är att stärka deras immunförsvar och på så sätt få dem friska igen. De använder ämnet BGE-175, som har visat sig återställa immunförsvaret i ett yngre läge. 

Läs hela inlägget »

Att vår tarmflora kan påverka åldrandet är välkänt och kan bland annat ha en koppling till Alzheimers. Nu diskuteras det om även hudens mikroorganismer kan påverka dess åldrande.

Läs hela inlägget »

En studie nyligen visade hur råttor som fick stamceller som var behandlade på ett nytt sätt faktiskt fick cellerna att bli sådana som skapar dopamin, som det saknas av i hjärnan vid Parkinsons sjukdom. De råttor som hade givits sjukdomen kunde återfå stora delar av sin funktion efter behandlingen. Vi kommer nog snart se studier på människor. 

Läs hela inlägget »

New Scientist har skrivit en bra artikel om telomerer. Dessvärre lite av en hype även om det finns en del kopplingar till åldrandet. 

Läs hela inlägget »

Med åldern minskar mängden kapillärer i kroppen. Det är en mekanism som har med åldrandet att göra och som kanske bör behandlas. 

Läs hela inlägget »
I en undersökning kunde mänskliga celler föryngras 30 år, enligt den epigenetiska klockan som mäter ålder. Utmaningen är att genomföra något liknande i en levande individ. Antagligen blir det svårt! 
Läs hela inlägget »

Biotechföretaget Lygenesis sätter nu igång en fas 2a-studie för patienter med leversjukdom i slutstadiet. De har en metod för att återskapa mini-levrar i lymfkörtlar på människor

Läs hela inlägget »

Det har kommit flera böcker om åldrandet som verkar spännande. Här är två:
Replacing Aging.
Ageless

Samt en intervju med en av författarna.

Läs hela inlägget »

Det har skett flera framsteg i fråga om forskningen om åldrande under förra året. Bland annat inom senolytiska behandlingar. Här är en genomgång av forskningsåret.

Läs hela inlägget »