FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2021 > 08

Nej, det finns inte så många friska och pigga 100-åringar. En undersökning visar att 95% är sköra.

En cellterapi av stamceller i fas 2b-studie visade hyfsade förbättringar hos patienter som var sköra. 

Läs hela inlägget »

Vill man motverka åldrandet så är immunförsvaret en viktig del. Här är en genomgång av problemet

Läs hela inlägget »

Bra njurfunktion verkar ha stor betydelse för hela kroppen. Framför allt kan hjärt- och kärlsjukdomar orsakas av njursjukdomar. Genen Klothko, som kan ge ett längre liv, har visat sig ha effekt framför allt i njurarna. Mer information. 

Läs hela inlägget »

Ny forskning visar att små extracellulära vesiklar kan användas på äldre möss för att ta bort i stort sett alla tecken på skröplighet, så som motorisk koordination, greppstyrka, trötthet, pälsregenerering och njurfunktion. I kontrollgruppen hade 40 procent av mössen sådana symtom på åldrande, men i den grupp som fått vesiklar injicerade hade inga av mössen symtom. 

Detta påminner om den signalfunktion som sannolikt kommer människor till gagn när de får stamceller inplanterade. Skillnaden är att vesiklarna kan injiceras och alltså är enkla att leverera. 

Läs hela inlägget »