FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2021 > 12

Enligt företaget bakom studien, MyMD, så handlar studien visserligen om åldersrelaterad muskelsvaghet/sarcopenia men i förlängningen är målet att förlänga livet. 

Läs hela inlägget »

Liten genomgång av senolytiska läkemedels eventuella effektivitet mot Alzheimers. 

Läs hela inlägget »

En artikel i Nature visar att möss som vaccinerats mot senescenta celler levde längre och hade bättre hälsa. 

Läs hela inlägget »

Läkemedel som hejdar aktiveringen av så kallad IKK/NF-κB i flera musmodeller såväl som i mänskliga celler förbättrar healthspan (livstid i god hälsa) och minskar celler i senescence. Detta rapporteras i en studie i Aging Cell. Här finns en kommentar till studien i Lifespan.io

Läs hela inlägget »