KAN ÅLDRANDET BEHANDLAS?

Sannolikt kan behandlingar mot åldrandet ganska snart

Åldrandet har aldrig kunnat behandlas, och därför tror de flesta av oss att det alltid kommer vara omöjligt. Men samtidigt så finns det en rad delar av den sjuklighet vi ser i samband med ålderdomen som vi idag faktiskt behandlar - men som vi därför inte längre ser som åldrande utan som åldersrelaterade sjukdomar. Detta omfattar allt från hjärt- och kärlsjukdomar till nedsatt hörsel. 

Men en rad av de åkommer som många av oss drabbas av med ökad ålder hänger ihop. Bakomliggande faktorer kan helt eller delvis förklara både cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Ett exempel är det allt mer försämrade immunförsvaret, som inte bara gör att äldre oftare får infektionssjukdomar utan även att kroppen blir sämre på att rensa ut cancerceller. 

Kan behandlingar av åldrandet komma till nytta för de som lever idag?

Idag finns det en mängd olika behandlingar som visat sig förlänga livet på däggdjur, och sannolikt fungerar en del av dem även på människor. Det handlar till exempel om sedan tidigare godkända läkemedel, som metformin och rapamycin. Det handlar om nya behandlingar, som så kallade senolytiska läkemedel. 

I framtiden kommer vi med stor sannolikhet kunna påverka åldrandet även för människan – och förr eller senare kan vi hejda det. Men när kommer det ske? Dessvärre är det inte så enkelt att försöka förutse framtiden. Historien visar att människor generellt sett är rätt dåliga på det. Vi har än så länge inte sett några flygande bilar, trots talrika visioner om att de skulle få sitt genombrott inom kort. Samtidigt så var det få som förutspådde IT-revolutionen, eller för den delen upptäckten av antibiotikan. Även flera år efter att HIV kunde hållas i schack trodde de flesta människor att halva världen skulle gå under i pandemin – trots att lösningen redan var här. Nej tyvärr, vi är dåliga på det här.